Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Met­sä­kon­fe­rens­sis­sa esitellään vaihtoehtoja avohakkuisiin perustuvalle metsänhoidolle

The Boreal Eco-Forestry -konferenssissa metsänkasvatuksen eturivin tutkijat esittelevät luonnon kannalta kestävää metsien käyttöä. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään etäyhteyksin.

Kuvassa on metsää, jota on käsitelty jatkuvapeitteisellä kasvatuksella.
Metsän jatkuvapeitteinen kasvatus on luonnon monimuotoisuuden kannalta huomattavasti parempi vaihtoehto kuin jaksollinen kasvatus. Kuva Valtimolta Pohjois-Karjalasta. Kuva: Tuuli Hakulinen.

Pohjoisten metsien intensiivinen talouskäyttö on johtanut elinympäristöjen pienenemiseen ja pirstoutumiseen. Tämän seurauksena luonnon monimuotoisuus on köyhtynyt: Suomen metsälajeista yli 30 prosenttia on uhanalaisia.

Nykyiselle, jaksolliselle metsänkasvatukselle on olemassa kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka turvaavat luonnon monimuotoisuutta paremmin. Mallien toimivuudesta on jo runsaasti tutkimusnäyttöä, mutta se ei vielä heijastu riittävästi tämänhetkisiin metsänkäyttösuosituksiin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ja ruotsalainen ympäristöjärjestö Protect the Forest järjestävät 5.–6. huhtikuuta metsäkonferenssin, jossa esitellään vaihtoehtoisia metsänkasvatusmalleja avohakkuille. The Boreal Eco-Forestry -konferenssi on englanninkielinen, ja se järjestetään etäyhteyksin.

”Tilaisuudessa alan tunnetuimmat tutkijat esittelevät kestävän metsänkäytön vaihtoehtoja.”

Tällä hetkellä metsät nähdään pitkälti puun tuotannon näkökulmasta, minkä seurauksena metsien muut arvot ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Konferenssissa käydään läpi yhdessä alan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, ekosysteemiin pohjautuvia metsänkäytön malleja. Konferenssissa keskustellaan, miten nämä mallit vastaavat yhteiskunnallisiin tarpeisiimme, ja mitä mahdollisia haasteita niiden toteuttamisella on.

”Tilaisuudessa alan tunnetuimmat tutkijat esittelevät kestävän metsänkäytön vaihtoehtoja, kuten jatkuvapeitteistä kasvatusta ja häiriödynamiikkaan perustuvaa metsänkäsittelyä”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton hankekoordinaattori ja tilaisuuden järjestäjä Tuuli Hakulinen.

”Metsien ekologiset ja sosiaaliset merkitykset tulisi huomioida paremmin”

Tapahtuman ensimmäisenä päivänä tutkijat käsittelevät metsätalouden vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle. Tutkijat ovat pääosin Suomesta ja Ruotsista. Luentojen välissä luonnonläheistä metsätaloutta harjoittavat käytännön toimijat esittelevät konkreettisia kestävän metsätalouden esimerkkejä.

”Metsät ovat muutakin, kuin maksimaalista puun tuotantoa. Metsien ekologiset ja sosiaaliset merkitykset tulisi huomioida paremmin. Metsät ovat arvokkaita myös muun muassa luonnon monimuotoisuuden kannalta, hiilivarastoina ja virkistyskäytössä.”

Konferenssin toisena päivänä tutkijat esittelevät vaihtoehtoisia, kestäviä metsätalousmalleja. Helsingin yliopiston metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen kertoo metsän luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvista metsänkäsittelymalleista, joissa imitoidaan metsien luontaisia muutoksia, kuten metsäpaloja. Jatkuvasta kasvatuksesta kertoo metsätalouden suunnittelun professori Timo Pukkala Itä-Suomen yliopistosta.

Tilaisuudessa esitellään myös Saksassa käytettyä ekosysteemeihin pohjautuvaa Lübeckin mallia ja Venäjällä Komin tasavallassa harjoitettua mallia, joka perustuu metsämaiseman muotoihin.

Päivän päätteeksi tutkijat ja alan asiantuntija keskustelevat eri mallien hyvistä ja huonoista puolista ja pyrkivät löytämään luonnon kannalta kestäviä ratkaisuja.

Konferenssi on osa kestävän metsienkäytön IMPRESS-yhteistyöhanketta, jota rahoittaa Kolarctic CBC-ohjelma.

 

Metsäkonferenssin ohjelma.

Linkki ilmoittautumiseen.

Kuvassa on logo, jossa lukee Protect the Forest.Kuvassa on Euroopan unionin lippu ja teksti Co-funded by the European Union.

Lisätietoja

Hankekoordinaattori Tuuli Hakulinen

Jaa sosiaalisessa mediassa