Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön tu­le­vai­suus­kat­sauk­sen kysely

Ministeriöt ovat alkaneet seuraavaan hallitusohjelmaan valmistautumisen valtioneuvoston yhteisen tulevaisuuskatsauksen luonnostelulla. Pääpointtimme LVM:n kyselyyn olivat ympäristöhallinnon ja -oikeuden yhdentäminen sekä rahoitus.

Nettikyselyyn lomakkeen täytti ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola 13.12.2021

LVM:n tulevaisuuskatsauksen kysely

Luontokato ja ilmastokriisi jatkuvat ja niiden yhteys toisiinsa syvenee.

Liikennehankkeiden kannalta luontokokonaisuuksien ja ekologisten yhteyksien pirstoutuminen on suuri haaste.

Liikenteen päästöjen vähentäminen on suuri haaste, jossa on myös suuria mahdollisuuksia.

Valtion ympäristöhallinto kannattaisi koota yhteen Lupa- ja valvontavirastoon
– tätä LUOVA-työtä aloitti jo Sipilän hallitus: ELY, AVI ja TUKES yhteen
– toiminnanharjoittaja saisi “yhden luukun” menettelyn, ympäristö sen ettei asioita putoaisi lakien ja hallinnonalojen väliin, kuten nyt
– toiminnallinen tehostus: harvinainen erityisasiantuntemus koko maan käyttöön yli virastorajojen, saman tehtaan tai paikan tuntijat (luvittaja ja valvoja) yhteistyöhön
– tästä olisi hyötyä myös liikennehankkeiden suunnittelussa ja luvituksesa

Olisi tärkeää aloittaa selvitys ympäristölainsäädännön yhtenäisyyden parantamiseksi – ”ympäristökaari”
– nyt asioita putoa lakien, niiden menettelyjen ja virastojen väliin
– ympäristöoikeutta on syntynyt eri aikoina erilaisilla yleisillä opeilla ja menettelyillä, ja varsinkin sijoituspaikkaa koskeva luonnonsuojeluoikeus pitäisi ottaa paremmin lupalaiessa huomioon
– tästä olisi hyötyä myös liikennehankkeiden suunnittelussa ja luvituksesa

Ympäristölle haitallisten tukien kääntäminen ympäristötuiksi ja ekologisen kompensaation käyttöön otto ellei haittojen lieventäminen riitä
– tähän liittyy liikennehankkeissa ekologisten kompensaatioiden ottaminen käyttöön: ensin haittoja tulee lieventää (esimerkiksi ekologisten yhteyksien turvaaminen herkkien luontokohteiden ylityksillä silloilla, alituksilla tunneleilla tms.) ja mikäli se ei onnistu, korvata

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa