Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ve­si­ta­lous­stra­te­gia 2030

MMM:n vesitalousstrategia on oikeansuuntainen, mutta tällaiset työt kannattaisi tehdä nykyään yhdessä muiden hallinnonalojen kanssa. SLL korostaa vesienhoitosuunnitelmia vesistövisioita enemmän.

Taasianjoki. Kuva: Virpi Sahi

30.11.2021

Asia: VN/27669/2021

Vesitalousstrategia 2030

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Strategia on tehty MMM:n hallinnonalalle, mutta nykyään sellaiset kannattaisi tehdä kaikkien hallinnonalojen yhteiseksi. Sinänsä strategian tavoitteet ovat hyviä ja oikeansuuntaisia.

Hyvää on, että luonnonvarojen käytön kestävyys on nostettu kärkeen. Vesien hyvän tilan tavoite kannattaa kirjoittaa auki.

Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato: luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelun taso, kuten myös EU:n biodiversiteettitavoittet, kuten 30 %:n suojelutavoite vuonna 2030 ja ennallistustavoite, joka merkitsisi 2500 km virtavesiä Suomessa (jos oletetaan, että Suomessa on 10 % EU:n virtavesistä).

Talouden murros ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus: Aiheuttajaperiaatetta kannattaa korostaa.

1.1 Vesistövisiot on nostettu toimenpiteissä kärkeen. Niiden ongelmana on epämääräisyys: kuka niitä tekee, miksi ja millä resursseilla? Luonnonsuojeluliitto nostaisi tässä vesienhoitosuunnitelmien merkityksen kärkeen.

1.3 Luonnonmukaisten ratkaisujen ensisijaisuus on oikea linjaus.

2.5 Vesivoiman tulee sopeutua uhanalaisten vaelluskalojen lisäksi vesiluontotyyppien ennallistamiseen. Edessä on iso työ vesivoimaloiden lupien ja niiden kalatalousvelvoitteiden päivittämisessä.

3.4 Vesihuollon pysyminen kansallisissa käsissä eikä esimerkiksi monikansallisilla yhtiöillä on tärkeää.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö
va. toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa