Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hak­kuu­rau­hoi­tuk­seen 20 Nuuksion kansallispuiston verran Metsä Groupin vuokrametsiä Venäjällä

Suomen luonnonsuojeluliitto, Komarovin kasvitieteellinen instituutti ja venäläiset luonnonsuojelujärjestöt ovat sopineet Metsä Groupin kanssa vapaaehtoisesta suojelusta venäläisille arvometsille. Sen ansiosta noin 95 000 hehtaaria metsiä ja vesistöjä rauhoitetaan hakkuilta.

koskenalan metsää
Hakkuumoratoriolla suojellut Koskenalan metsät Leningradin alueella ovat lähes luonnontilaisia, ja niissä ei juuri näy merkkejä ihmiselämästä. Kuva: Tuuli Hakulinen

Suomalainen metsäteollisuusyritys Metsä Group luopui vuokraamallaan alueella sijaitsevien arvometsien hakkuusuunnitelmista Koskenalassa, Leningradin alueella, Venäjällä. Suomen luonnonsuojeluliitto, Komarovin kasvitieteellinen instituutti ja venäläiset luonnonsuojelujärjestöt ovat sopineet Metsä Groupin kanssa pysyvästä hakkuumoratoriosta eli vapaaehtoisesta suojelusta alueen arvometsille. Hakkuumoratorion ansiosta noin 95 000 hehtaaria suojelunarvoisia metsiä ja vesistöjä rauhoitetaan hakkuilta. Hakkuilta rauhoitettu alue on laajin yhtenäinen ja vielä suojelematon, lähes luonnontilaisten metsien keskittymä Leningradin alueella ja vastaa kooltaan kahtakymmentä Nuuksion kansallispuistoa.

Suuri osa neuvotelluista alueista oli hakkuu-uhan alla, sillä aiempi määräaikainen moratoriosopimus oli vanhentumassa vuoden lopussa. Metsä Group oli myös anonut muutosta Leningradin alueen maakuntakaavaan lohkaistakseen Pohjois-Syvärin (Severo-Svirskin) suojelualueesta pois melkein Kolin kansallispuiston kokoisen alueen, noin 2 700 hehtaaria. Lisäksi yhtiö suunnitteli metsätien rakentamista Važhinka-joen yli arvokkaiden vanhojen metsien alueen ytimeen, suunnitellun suojelualueen pohjoispuolelle.

“Nyt solmitun hakkuumoratoriosopimuksen ansiosta Koskenalan arvometsät on vihdoinkin pysyvästi suojattu Metsä Groupin hakkuilta. Pidän todennäköisenä, että jos Metsä Group olisi saanut luvan hakata arvometsät, sieltä olisi päätynyt puuta hakkeena myös Joutsenon sellutehtaalle”, kertoo moratorioneuvotteluihin osallistunut, Venäjä-yhteistyön koordinaattori Tuuli Hakulinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Hakulinen perustelee arviotaan sillä, että Maaseudun Tulevaisuus uutisoi 8. kesäkuuta, että suomalaisen raideliikenneyhtiön VR Groupin venäläinen tytäryhtiö Finnlog laajentaa toimintaansa hakkeen kuljetukseen. Jatkossa 35 hakevaunua kuljettaa haketta Venäjältä Metsä Groupin Joutsenon sellutehtaalle Lappeenrantaan. Hake tulee pääosin Metsä Groupin omalta Svirin-sahalta. Se sijaitsee Syväri-joen varrella Koskenalassa (Podporožhje) Leningradin alueella, samalla alueella kuin arvometsät, jotka nyt rauhoitettiin hakkuilta. Arvometsien lisäksi Metsä Groupilla on Koskenalan alueella paljon metsätalouskäyttöön sopivia, aikoinaan avohakattuja ja luonnollisesti uudistuneita sekametsiä.

Laatokan ja Äänisen väliin jäävällä kannaksella Koskenalassa on säilynyt satoja vuosia lähes koskemattomana laaja yhtenäinen boreaalinen luonnonmetsäalue. Alueella on muun muassa kirkasvetinen Vatžozero-järvi, jota ympäröi luonnonsuojelullisesti hyvin arvokas metsä järeine haapoineen ja maapuineen.

Leningradin alueen maakuntakaavassa alueelle on varattu kaksi isoa suojelualuetta: 75 000 hehtaarin kokoinen Ivinskij razliv ja 11 200 hehtaarin kokoinen Pohjois-Syvärin suojelualue, jonka luontoarvoja Suomen luonnonsuojeluliittokin on ollut kartoittamassa. Alueen metsiä vuokraa suomalainen Metsä Group. Kaavoitettuja suojelualueita ei ole vielä perustettu, mutta päättyneiden hakkuumoratorioneuvottelujen tuloksena Suomen luonnonsuojeluliitto, Komarovin kasvitieteellinen instituutti ja Metsä Group oyj pyrkivät edistämään niiden perustamista yhteistyössä.

“Tämän kokoisia laajoja, lähes luonnontilaisia metsiä ei löydy Suomen eteläisiltä leveyspiireiltä edes suojelualueilta. Suomessa alue menisi ilman muuta suojeluun. Toivon, että myös naapurimaassa alueet saavat virallisen suojelupäätöksen mahdollisimman pian”, sanoo kehityspäällikkö Virpi Sahi Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Metsien korkea suojeluarvo (HCV, high conservation value) on tunnistettu myös Venäjällä.

“Suunnitellulta suojelualueelta ja sitä ympäröivistä arvometsistä on löytynyt kymmeniä Venäjän Punaisen kirjan lajeja, kuten röyhelökääpä ja metsänemä. Alueiden suojelu on ensiarvoisen tärkeää, sillä nämä ovat laajimpia suojelemattomia, lähes luonnontilaisten metsien keskittymiä koko Leningradin alueella”, kertoo Irina Sorokina Komarovin kasvitieteellisestä instituutista Pietarista.

 

Kuvat (kuvaaja Tuuli Hakulinen/Suomen luonnonsuojeluliitto):

https://photos.app.goo.gl/tX3RSTth2mD4pyPM8 (Kuvateksti: Suomen Luonnonsuojeluliiton vetämässä hankkeessa kartoitettiin Pohjois-Syvärin metsien luontoarvoja keväällä 2017.)

https://photos.app.goo.gl/SPyC4w59bdfVZfGr6 (Kuvateksti: Hakkuumoratoriolla suojellut metsät on lähes luonnontilaisia, ja niissä ei juuri näy merkkejä ihmiselämästä.)

https://photos.app.goo.gl/mmPJ6QQRjT96ScbF8 (Kuvateksti: Metsäekologi Irina Sorokina Komarovin kasvitieteellisestä instituutista on ajanut Koskenalan arvometsien suojelua jo lähes 10 vuoden ajan. Kuva ei ole Koskenalasta.)

Lisätiedot:

Tuuli Hakulinen, hankekoordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 467 4840, tuuli.hakulinen(a)sll.fi

Lisätietoja

Hankekoordinaattori Tuuli Hakulinen

  • +358 50 467 4840
  • tuuli.hakulinen(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa