Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kirje ministeri Lintilälle ja kai­vos­la­ki­työ­ryh­män puheenjohtajalle Lundströmille

Luonnonsuojeluliitto lähetti elinkeinoministeri Mika Lintilälle ja kaivoslakityöryhmän puheenjohtajalle Ilona Lundströmille kirjeen ympäristöasioiden parantamisesta kaivoslain valmistelussa.

Kuva: Mika Maliniemi / Aviation Studio / Suomen Luonto

22.9.2021

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Kaivoslakityöryhmän puheenjohtaja Ilona Lundström

 

Ympäristöasioiden parantamisesta kaivoslain valmistelussa

Arvoisa ministeri ja puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä, että kaivoslain uudistuksen loppusuoralla käsitellään kunnolla myös ympäristönsuojelua parantavat toimet. Nyt piti parantaa ympäristönsuojelun tasoa, mutta niin ei ole kuitenkaan käymässä. Tämän osoittaa Suomen ympäristökeskuksen tekemä vaikutusarvio. Siksi esitämme seuraavia toimenpiteitä, jotka eivät vaaranna lain aikataulua ja joilla voitaisiin välttää esimerkiksi eriäviä mielipiteitä:

  • ympäristöasioista järjestetään lisäkokous tai kaksi ennen HE:n antamista
  • intressivertailua koskeva pykälä lisätään hallituksen esitykseen sitä koskevan selvityksen valmistuttua asian eduskuntakäsittelyn aikana keväällä.

Tärkeimmät asiat

Luonnonsuojeluliiton mielestä malminetsintä tulee kieltää kaikilla luonnonsuojelualueilla ja Natura-alueilla. Tämä kielto on kirjoitettava kaivoslakiin.

Strategisemmin ympäristöä koskevat luvat ja kaivoslain luvat kannattaisi antaa yhtä aikaa. Siitä hyötyisi toiminnanharjoittaja, joka luvat saisi “yhdeltä luukulta” ja ympäristö, kun lupien väliin ei putoaisi ympäristölle tärkeitä asioita. Lisäksi ympäristöllisten ja kaivoslupien käsittely kannattaa myös yhdistää samaan virastoon. Tällainen “lupa- ja valvontavirasto” oli suunnitteilla jo Sipilän hallituksen aikana. Sitä kannattaisi edistää nyt menossa olevissa aluehallinnon kehittämisen työryhmissä.

 

Lisätiedot:

ympäristöjuristi Matti Kattainen, p. 044 7785 013 matti.kattainen@sll.fi
ympäristöpäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

 

Yhteistyöterveisin

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä, puheenjohtaja

Tapani Veistola, ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa