Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton mielestä EU:n ilmastopaketti on oikean suuntainen mutta riittämätön

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää EU:n ilmastopakettia välttämättömänä. Sen tavoitteita tulee kuitenkin vielä jatkotyössä tehostaa ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemiseksi. Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen tulee toimia aktiivisesti EU:ssa näiden tavoitteiden puolesta kotimaisen hallitusohjelman mukaisesti.
Ilmastomarssi Helsingin Senaatintorilla syksyllä 2018.
Ilmastomarssi Helsingin Senaatintorilla syksyllä 2018. Kuva: Felix Siivonen

Euroopan komissio julkaisi tänään ilmastopaketin “Fit for 55”, johon kuuluu monia uusia tavoitteita ja lainsäädäntöesityksiä. “Luonnonsuojeluliiton mielestä sitovat EU:n laajuiset ilmastotoimet ovat välttämättömiä. Nykyinen 55 prosentin nettovähennystavoite vuoteen 2030 mennessä ei kuitenkaan vielä riitä hillitsemään ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen vaan sitä pitää nostaa jatkotyössä 65 prosenttiin”, sanoo Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Liisa Toopakka.

“Suomella on hallitusohjelmamme perusteella hyvä mahdollisuus vaatia riittävän tehokkaita ilmastotoimia myös EU:ssa. Ilmastokriisin torjuminen tehokkailla toimilla on varmempaa ja halvempaa nyt kuin tulevaisuudessa”, Toopakka muistuttaa.

Erityisen paljon parannettavaa on paketin maankäyttöön, metsiin ja bioenergiaan liittyvissä kirjauksissa. “On hyvä, että LULUCF-asetusluonnoksessa on joka maalle omat tavoitteet hiilinieluille. Kuitenkin esimerkiksi Suomen tavoitteeksi asetettu -17,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuoteen 2030 mennessä vaikuttaa hyvin pieneltä. Suomen maankäyttösektorin viime vuoden nettonielu oli -23 milj. t CO2-ekv. Myös nyt esitetyn koko EU:n tavoitteen -310 milj. t CO2 voisi lähes tuplata.”

Etukäteen paljon keskustelua herättänyt metsästrategia ei ehtinyt tämänpäiväiseen julkistukseen vaan se julkaistaan perjantaina. “Metsästrategiaan on liittynyt turhaa pelottelua, koska lähes kaikki sen esitykset ovat ohjeita eikä laillisesti sitovia direktiivejä tai asetuksia”, toteaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistola. “Luontokato ja ilmastokriisi on kuitenkin aika ottaa tähän metsästrategiaan mukaan, koska metsillä on suuri merkitys niiden ratkaisemisessa.”

Lisätietoja

• suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, p. 040 5042 989, liisa.toopakka(a)sll.fi
• ympäristöpäällikkö ja va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358405042989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa