Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n ilmastotoimet ovat vält­tä­mät­tö­miä ja Suomen hallitusohjelman mukaisia

Suomen hallitusohjelma ja EU:n tavoitteet ovat linjassa toistensa kanssa. Suomen täytyy tukea ja edistää EU:n ilmasto- ja luontotoimia, eikä hidastaa hiilineutraalin EU:n rakentamista.

Kuva: Guillaume Perigois/Unsplash

Ilmastokriisin torjuntaa ei voi enää viivyttää, sillä tämä kesä lukuisine sään ääri-ilmiöineen on vasta alkusoittoa, jos emme kiihdytä ilmastotekoja. Tämän vuoksi on elintärkeää, että EU julkaisee tänään suuren ilmastopaketin, joka kulkee nimellä Fit for 55.

Luonnonsuojeluliiton mielestä  EU:n ilmastolakiin kirjattu, vähintään 55 prosentin nettopäästövähennystavoite ei kuitenkaan riitä. 1,5 asteen polulla pysyminen edellyttää 65 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.

“Toimia ja päästövähennyksiä tarvitaan joka sektorilla. Meidän on vähennettävä fossiilisia päästöjä sekä kasvatettava hiilinieluja ja -varastoja. Toimien tulee olla sekä-että eikä joko-tai”, Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Liisa Toopakka sanoo.

Sanna Marinin hallitusohjelma ja EU:n ilmastotavoitteet ovat hyvin linjassa toistensa kanssa. Hallitusohjelman mukaan: “Kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä muutosta yhteiskunnassa.” EU:n ilmastopaketti on tekemässä juuri tätä. Marinin hallitusohjelmassa myös visioidaan Suomesta kokoaan suurempaa ilmastotoimijaa.

“Suomi voi näyttää esimerkkiä sekä teknologisessa kehityksessä, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotossa että hiilinielujen kasvattamisessa. Meidän tulisi olla mukana edistämässä kunnianhimoista EU:n ilmastopolitiikkaa”

Päästöjen vähentämisen ohella maankäyttösektorin nielut ovat keskeinen osa ilmastokriisin ratkaisuja. Tällä hetkellä LULUCF-asetuksen heikon säätelyn vuoksi maankäyttösektorin hiilinielu on kuitenkin vaarassa pienentyä Euroopassa kasvamisen sijaan. Suomi oli aktiivisesti vaikuttamassa asiaan voimassa olevaa asetusta laadittaessa.

Maankäyttösektorille tarvitaan sitovia, riittävän kunnianhimoisia tavoitteita. Joustoista eri sektoreiden väilillä on luovuttava ja kasvihuonekaasujen laskennan tulee olla  läpinäkyvää ja totuudenmukaista. Toimien on oltava linjassa myös monimuotoisuustavoitteiden kanssa.

Uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen on ilmastokriisin ratkaisujen keskiössä. Painopisteen tulee olla polttoon perustumattomissa, kestävissä energiamuodoissa, joiden käyttöönottoon uusiutuvan energian direktiivin RED II:n tulisi kannustaa. Suomessa huomion tulisi kiinnittyä biomassan energiakäytön korvaamiseen ja kestävyyteen. Erityisesti ilmastolle ja ympäristölle haitallisten jakeiden polttamisen on loputtava. Puunpolttoon ja sen tukemiseen liittyvät ongelmat voitaisiin korjata tämän ilmastopaketin yhteydessä.

 

Lisätietoja:

Liisa Toopakka, suojeluasiantuntija, p. 0405042989, liisa.toopakka(a)sll.fi

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358405042989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa