Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Sierilän vesivoimalan määräaika umpeutui – edellytyksiä luvan jatkolle ei ole

Sierilän vesivoimalahankkeen lupa on ollut katkolla 22. toukokuuta alkaen. Lupa raukeaa, jos Kemijoki oy ei saa rakentamisen aloittamisluvalle hakemaansa jatkoaikaa. Luonnonsuojeluliitto vaatii, ettei jatkoaikaa myönnetä koska erityisiä syitä siihen ei ole.

Kemijoen vapaata virtaa
Vapaan Kemijoen virtapaikkoja Vanttauskosken ja Rovaniemen välillä. Kuva: Virpi Sahi.

Kemijoki oy ei ole aloittanut Sierilän voimalaitoksen rakentamista määräajassa ja on hakenut vesitalouslupansa jatkamista. Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2017 hyväksymän vesitalousluvan määräykset edellyttävät, että rakentaminen eli luvan täytäntöönpano alkaa neljän vuoden sisällä luvan myöntämisestä. 

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että Kemijoki oy on hakenut jatkoaikaa luvan täytäntöönpanon aloittamiselle lainvastaisin perustein. 

”Rakentamisen aloittamisen viivästyminen johtuu Kemijoki oy:stä, ei vesilain edellyttämistä erityisistä syistä. Siksi luvan täytäntöönpanon määräajan jatkolle ei ole edellytyksiä ja hakemus on hylättävä”, sanoo ympäristöjuristi Matti Kattainen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Luonnonsuojeluliiton mielestä viivästys johtuu Kemijoki oy:stä, sillä se on ollut kyvytön hankkimaan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimia rakentamislupia, vaikka Sierilän vesivoimalaitoshanke on ollut vireillä vuosikymmenten ajan. Tänä aikana myös umpeutuneen vesitalousluvan pohjana ollut ympäristövaikutusten arviointi eli yva on vanhentunut.

”Yli 20 vuotta vanha yva on aika uusia. Viime vuosina alueelta on tullut uusia luontotietoja. Ne voivat vaikuttaa hankkeen vaihtoehtovertailuun ja arvioon hankkeen toteutettavuudesta”, sanoo Luonnonsuojeluliiton väliaikainen toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Kemijoki oy on hakenut umpeutuneelle luvalleen jatkoa vanhan, vuoden 1961 vesilain mukaan. Sen ympäristösäännökset ovat heikommat kuin uuden, vuonna 2011 tarkistetun vesilain säännökset. Vanhan lain mukaan lupaehtoja ei voi muuttaa esimerkiksi kalatalousvelvoitteen osalta, kuten on tapahtumassa Lapin ely-keskuksen vireillepanemana Kemijoen vanhoissa voimaloissa.

Kemijoki oy:n hakemus Sierilän vesivoimalaitoksen vesitalousluvan jatkamisesta on kuulutettu lausuntoja varten. Aikaa asiasta lausumiseen on 28.6.2021 klo 16.15 asti. Muistutuksia voivat esittää asianosaiset eli ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Lisäksi kaikilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

 

Lisätietoja:

  • ympäristöjuristi Matti  Kattainen, p. 044 778 5013, matti.kattainen(a)sll.fi
  • kehityspäällikkö Virpi Sahi, p. 050 308 2457, virpi.sahi(a)sll.fi
  • va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Kemijoki oy:n jatkohakemus Sierilän vesitalousluvalle ja ohjeet lausumiseen löytyvät aluehallintoviraston lupatietopalvelusta:  https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1958890

Jaa sosiaalisessa mediassa