Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton esityksiä Kestävän kaivostoiminnan verkoston kehittämisestä

Luonnonsuojeluliitto lähetti kehitysideoita Kestävän kaivostoiminnan verkostolle pyytäen vastausta lokakuun loppuun mennessä.

Orijärven vanhan kaivoksen louhos Varsinais-Suomessa. Kuva: Wikimedia Commons

19.5.2021

Kestävän kaivostoiminnan verkostolle

Luonnonsuojeluliiton esityksiä verkoston kehittämisestä

Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuusto keskusteli 25.4.2021 kokouksessaan liiton osallistumisesta Kestävän kaivostoiminnan verkoston työhön. Keskustelun taustalla oli kahden eri piirijärjestömme tekemä aloite, ettei liiton enää kannata olla mukana verkostossa, koska sen työ kaivostoiminnan kestävyyden parantamiseksi on edennyt erittäin hitaasti ja saavutukset ovat jääneet vaatimattomiksi.

Keskustelun pohjalta liitto arvioi osallistumistaan verkoston työhön uudestaan syksyllä 2021, kun se on saanut tiedoksi verkoston vastaukset alla oleviin kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin.

Esitämme verkostolle seuraavia kehittämistoimia, koska koemme niiden jääneen verkoston työssä tähän asti liian vähälle huomiolle.

  • Verkoston tulee nopeuttaa merkittävästi työtään kaivostoiminnan kokonaiskestävyyden parantamiseksi. Keskeinen kritiikki kenttäväeltämme on se, että näkyviä tuloksia on seitsemässä vuodessa tullut vähän.

  • Kaivosvastuuverkoston tulee jakaa enemmän tietoa kaikista toimistaan.

  • Verkosto tulee päivittää opas kaivosten sulkemisesta.

Lisäksi jatkotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin.

  • Luonnon ja kaivoshankkeiden haitankärsijöiden aseman parantaminen.

  • Uusien kaivoksien suunnittelussa pitää huomioida suojelualueiden, ruoantuotantoalueiden ja muiden elinkeinojen turvaaminen, pinta- ja pohjavesien suojelu sekä estää kaivannaisjätteiden ongelmat luonnolle ja yhteisöille.

SLL:n toimijoiden parissa on koettu epäoikeudenmukaisena se, että sellaisetkin kaivosyhtiöt, joiden on toiminnassaan todettu rikkoneen lakia, voivat jatkaa kaivosverkoston osana hyötyen sen imagoarvosta. Mitä verkosto aikoo jatkossa tehdä sen eteen, että sen jäsenet toimivat vastuullisemmin tai esimerkiksi lakeja rikkovat yhtiöt voidaan erottaa verkostosta?

Liiton tietoon on tullut myös tapauksia, missä nimenomaan SLL:n mukanaololla verkostossa on perusteltu sitä, että muutkin verkoston jäsenet toimivat vastuullisesti. Tästä johtuen liitto edellyttää, että verkosto täsmentää kaikille jäsenilleen, miten verkoston toiminnan perustarkoituksesta voidaan viestiä niin, ettei mennä viherpesun puolelle.

Pyydämme lopuksi vielä verkostoa lyhyesti perustelemaan, miksi Luonnonsuojeluliiton kannattaisi jatkossakin osallistua sen työhön.

Pyydämme vastauksia esityksiimme lokakuun loppuun 2021 mennessä, koska syysvaltuusto käsittelee asiaa jälleen 20. – 21.11.2021.

Annamme mielellämme lisätietoja

  • valtuuston puheenjohtaja Riitta Lunti, p. 050 3689 829, riitta (at) lunti.fi

  • liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä p. 040 7229 224, harri.holtta (at) sll.fi

  • suojelupäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola (at) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä Tapani Veistola

Puheenjohtaja Suojelupäällikkö

Liittohallitus va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa