Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Turvetyöryhmän esitykset ovat ympäristölle haitallisia – Luon­non­suo­je­lu­liit­to jätti eriävän mielipiteen

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä työ- ja elinkeinoministeriön turvetyöryhmän toimenpide-ehdotuksiin sisältyy ympäristölle ja vesistöille haitallisia toimia, jotka eivät ole linjassa Suomen ilmastotavoitteiden tai Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Työryhmä jätti mietintönsä tänään.

Kuva: Aarno Isomäki

Työryhmän esitykset etsiä korvaavia turvetuotteita polttoturpeelle ovat Luonnonsuojeluliiton mielestä ympäristölle haitallisia. Uusia turvetuotteita ei pidä kehittää. Kasvu- ja kuiviketurpeellekin on etsittävä kestäviä vaihtoehtoja sen sijaan, että niiden käyttöä ja kaivamista tuettaisiin.

Työryhmän raportissa esitetään useita keinoja, jotka hidastavat siirtymistä puhtaampaan energiantuotantoon. Näitä ovat muun muassa turpeen polton verottoman, laitoskohtaisen käytön alarajan nostaminen, energiaturpeen verotuksen joustomekanismi, turvetuotantoalueiden ylläpitokorvaus sekä pienpuun korjuun tukeminen.

“Turpeen käytön väheneminen on oikea suunta, eikä sitä pidä jarruttaa. Energiaturvetta korvaamaan turpeelle ei tule etsiä uusia käyttökohteita, jotka ovat usein ilmastolle, luonnolle ja vesistöille yhtä lailla haitallisia kuin polttoturvekin. Huomio tulisi kiinnittää turvetta korvaavien tuotteiden kehittelyyn ja sellaiseen turvekenttien jatkokäyttöön, joka hillitsee kasvihuonekaasupäästöjä sekä turvaa turvevarastoja, luontoarvoja ja vesistöjä”, sanoo turvetyöryhmän jäsen, suojeluasiantuntija Liisa Toopakka.

Turpeen polton haitallisuus ilmastolle tai Suomen kuuluminen päästökauppajärjestelmään ei ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä.

“Luonnonsuojeluliiton mielestä etenkin Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen turpeen polton tulevaisuus on ollut selvillä ja turvealan olisi pitänyt reagoida tilanteeseen hyvissä ajoin. Tässä on epäonnistuttu, ja sen pitää näkyä mietittäessä työryhmän esittämän luopumispaketin korvauksia ja käytäntöjä”, sanoo puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliiton Irti turpeesta -kansalaisaloite sai helmikuussa kerättyä 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite siirtyy eduskunnan käsittelyyn huhtikuussa. Aloitteessa vaaditaan turpeen polton lopettamista vuoteen 2025 mennessä.

 

Lue lisää:

Luonnonsuojeluliiton eriävä mielipide

 

Lisätiedot:

Liisa Toopakka, suojeluasiantuntija, p. 040 5042989, liisa.toopakka(a)sll.fi

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 0407229224, harri.holtta(a)sll.fi

Tapani Veistola, suojelupäällikkö, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

 

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija (erityisesti metsien ja soiden ekologia, kestävä metsätalous) Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita suoluonnolle!

Tukemalla Luonnonsuojeluliiton suotyötä olet mukana suojelemassa jäljellä olevia arvokkaita soitamme. Lahjoituksilla kampanjoimme soiden puolesta, kartoitamme suoluontoa, neuvottelemme arvokkaiden soiden säilymisestä ja viemme tietoa soista päättäjille niin ministeriöihin, eduskuntaan kuin kuntiinkin.

Kuva: Ville Kangas

Tee kertalahjoitus metsille, vesille ja soille