Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n yri­tys­vas­tuu­ky­se­ly

EU haluaa kehittää yritysten vastuuta ihmisoikeuksista ja ympäristöstä. Luonnonsuojeluliitto tuki Komission aloitetta julkisessa kuulemisessa.

Berlaymont
EU syntyi talousliittona, mutta se haluaa nyt tehdä siitä kestävää. TVe/SLL

EU:n komissio haluaa kehittää yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta ihmisoikeuksien ja ympäristöriskien huomioon ottamiseksi (”human rights and enviromental due diligence” eli HREDD).

Lainsäädäntöaloitetta varten Komissio järjesti kaikille avoimen kuulemisen. Luonnonsuojeluliiton kyselylomakkeen täytti suojelupäällikkö Tapani Veistola 8.2.2021.

Kyselylomake oli EU-kuulemisten vaativammasta päästä: Siinä 26 monivalintakysymystä, joiden vastauksia saattoi perustella lyhyesti avovastauksella. Siihen vastaaminen vei yli kaksi tuntia.

Vastauksessa Veistola korosti ympäristöasioiden ja ihmisoikeuksien yhteyttä sekä EU-lainsäädännön tarvetta yritysvastuussa. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen yrityksissä on tärkeää, mutta se ei korvaa suoraan laillisesti sitovia velvoitteita. Niiden pitää koskea koko arvoketjua. Pienyritykset eivät tarvitse säädöksistä poikkeuksia, koska niidenkin pitää käytännön syistä tuntea alihankkijansa muutenkin. Samojen pelisääntöjen pitäisi koskea myös kaikkia ulkomaisiakin sisämarkkinoilla toimivia yrityksiä.

Työ jatkuu nyt EU:ssa, ja Komission lainsäädäntöaloitta odotetaan kesäksi. Suomi odottaa EU-prosessin tuloksia. Jos EU ei pääse kunnolliseen lopputulokseen, asiaan saatetaan palata kotimaisella lainsäädännöllä. TEM on asettamassa asiaa seuramaan työryhmää, johon SLL on esittänyt toiminnanjohtaja Päivi Lundvallia ja varamieheksi ympäristöjuristi Matti Kattaista.

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa