Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Nuala Madigan: Irlanti on päättänyt lopettaa turpeen käytön

Turvemaat ovat tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia ekosysteemejä, ja turpeen polttaminen energiana on jopa saastuttavampaa kuin hiilen polttaminen. Irlannin turvealueiden suojeluneuvoston toimitusjohtaja Nuala Madigan kertoo, miten soiden käyttö on muuttunut ja muuttuu Irlannissa.

The Fenor Bog including the boardwalk which tracks through the variety of the habitats present on the fen.
Kuvaaja: Brendan Tobin. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

 

Irlanti on päättänyt lopettaa turpeen käytön. Kansallisen turveyhtiön Bord na Mónan strategiassa turpeen energiakäyttö loppuu vuonna 2028 ja turpeen käyttö kasvuturpeena vuoteen 2030 mennessä. Kuitenkin muutos on tapahtunut siellä markkinaehtoisesti valtionyhtiön vetämänä jo nopeammin, ja turpeen poltto päättyy vuoteen 2023.

Suomea ja Irlantia yhdistävät muun muassa laajat luonnontilaiset maisemat ja ihmiset, jotka rakastavat niitä. Tämä rakkaus pitää sisällään myös turvemaat: omalaatuiset ympäristöt, joita löytyy molemmista maista ja joita pidettiin monien vuosien ajan pelkkinä joutomaina. Turvemaat ovat kuitenkin tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia ekosysteemejä, ja turpeen polttaminen energiana on jopa saastuttavampaa kuin hiilen polttaminen. Silvia Contin, joka työskentelee vapaaehtoisena Euroopan solidaarisuusjoukkoissa Irlannissa, tapasi Irlannin turvealueiden suojeluneuvoston (IPCC, Irish Peatland Conservation Council) toimitusjohtajan Nuala Madiganin.Tässä haastattelussa Nuala Madigan kertoo, miten soiden käyttö on muuttunut ja muuttuu Irlannissa.

Mikä on Irlannin turvealueiden suojeluneuvosto?

Irlannin turvealueiden suojeluneuvoston IPCC:n perustivat vuonna 1982 ryhmä vapaaehtoisia, jotka halusivat aloittaa keskustelun turvemaista ja niiden kehityksestä. Suojeluneuvosto virallistettiin vuonna 1986, ja se sijaitsee Kildaren kreivikunnassa Allenin suon luontokeskuksessa. Suojeluneuvoston tavoitteet liittyvät soiden suojeluun, hoitoon ja ennallistamiseen ja niitä koskevaan politiikkaan sekä upeiden elinympäristöjen tuntemuksen lisäämiseen. Luontokeskuksessa myös keskitytään lajien seurantaan ja tutkimukseen.

Soiden suojelua vahvistettiin Irlannissa luontodirektiivillä vuonna 1992 Natura 2000 -verkoston kautta, mutta hallitus viivästytti näiden säännösten voimaantuloa kymmenen vuotta: mitä tapahtui?

Irlannin kehitys on perustunut soihin ja turpeen käyttöön energian tuottamiseksi. Kun luontodirektiivi otettiin käyttöön, hallituksen oli vaikea pyytää ihmisiä olemaan nostamatta turvetta perheiden elinkeinon takia. Turpeen nosto juontaa juurensa yli 400 vuoden taakse: suot olivat resurssi irlantilaisille silloin, kun muuta ei ollut. Kun 1900-luvulla osti talon, sai oikeuden nostaa turvetta talon lähellä olevilta suoalueilta. Turvemaat ovat osa kansanperinnettä, eikä siirtyminen pois turpeen nostamisesta ole ollut mahdollista nopeassa aikataulussa. Nykyään kuitenkin tiedämme paljon enemmän turvemaista, niiden arvosta hiilivarastoina, vettä säätelevinä elinympäristöinä ja ainutlaatuisten ja uhanalaisten lajien kotina, joten muutoksen tarve on käynyt ilmeiseksi.

Onko meidän tehtävä ero kotitalouksien ja yksityisen tai valtion turpeennoston välillä?

Olipa henkilö yksityinen turpeennostaja tai turvemaiden teolliseen kehittämiseen osallistuva yritys, molemmissa tapauksissa tulos on sama turvemaan osalta. Turvemaat uusiutuvat niin hitaasti tuhannen vuoden kuluessa, että kun turpeennosto loppuu, resursseja ei ole enää käytettävissä. Työmme Irlannin turvealueiden suojeluneuvostossa on varmistaa, että ennen tämän tapahtumista on säilytettävä edustava näyte turvemaista, jotta seuraava sukupolvi voi löytää Irlannin perinteiset maisemat, villieläimet ja kulttuurihistorian. Tarjolla on rahoituspaketti erityisillä suojelualueilla asuville, jolla lopetetaan näiden alueiden käyttö ja suojellaan ne. Turveteollisuus lopetti turpeen nostamisen monin paikoin vuonna 2020 lupiin liittyvistä oikeudellisista syistä.

Luuletko, että tällä suunnan muutoksella on tai tulee olemaan suuri vaikutus talouteen?

Kuten sanoin, tämä on jatkuva prosessi, joten emme voi vielä tietää kaikkia tuloksia. Varmasti nykyinen suunnan muutos tulee vaikuttamaan moniin ihmisiin. Turvekentillä työskentelevillä ihmisillä on erityisosaamista juuri siinä tehtävässä, ja uusiin tehtäviin siirtyminen voi olla haastavaa. Kuitenkin vuonna 2020 varattiin 108 miljoonaa euroa 80 suomaa-alueen kunnostamiseen, mikä tukee turveteollisuuden työntekijöitä tulevina vuosina.

Mikä on irlantilaisten yleinen mielipide soista ja niiden suojelusta ja kunnostamisesta?

On pidettävä mielessä, että aloitimme turvemaiden tutkimuksen vasta viimeisten 20 vuoden aikana. Sitä ennen suot tunnettiin vain tärkeinä energialähteinä. IPCC kampanjoi 1990-luvulla saadakseen nämä ympäristöt tunnustetuiksi kansallisessa opetussuunnitelmassa. Nykyisin oppilaat saavat tietää niiden luonnonsuojelullisesta merkityksestä. Osa ihmisistä ei vieläkään ymmärrä luonnontilaisten soiden arvoa, joten meillä on vielä paljon tehtävää, mutta asenteet ovat varmasti muuttumassa. Suot ovat tähän mennessä aina tarjonneet meille jotain, ja nyt on meidän vuoromme antaa niille takaisin.

Viimeinen kysymys: Mitä terveisiä haluat lähettää Suomeen?

Turvemaat ovat uusiutumattomia energianlähteitä, jotka loppuvat vielä jonain päivänä. Tällöin työpaikat menetetään ja vaihtoehtoisia energianlähteitä tarvitaan joka tapauksessa. Sukupolvemme voi joko sysätä ongelman seuraavalle sukupolvelle tai kohdata sen tänään.

Irlanti on siirtymässä turpeen nostamisesta turve-elvytykseen, ja ne työntekijät, jotka aiemmin nostivat turvetta, ovat nyt niitä, jotka ennallistavat turvemaita. Samoilta alueilta kartoitetaan myös vaihtoehtoisia tapoja hyötyä soista, kuten mahdollisuuksia uusiutuvaan energiaan, virkistyskäyttöön ja maanviljelyn uusiin mahdollisuuksiin.

Irlannin turvemaiden suojeluneuvosto suosittelee Suomessakin avattavan keskustelun hallituksen, paikallisyhteisön ja ympäristönsuojelijoiden välille turvemaiden, ilmaston ja ihmisten välisistä vuorovaikutussuhteista. Jos nyt päätätte olla tekemättä mitään, menetätte myöhemmin turvemaiden lisäksi paikalliset työpaikat sekä soiden muun taloudellisen arvon paikallisyhteisöille. Tällöin kaikki häviävät.

Pidempi alkuperäinen haastattelu on julkaistu 3.2.2021.

Allekirjoita lakialoite turpeen energiakäytön lopettamiseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa