Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Monimuotoisuutta ei oteta tarpeeksi huomioon yk­si­tyis­met­sä­ta­lou­den uusissa tuissa

Suomen luonnonsuojeluliitto jätti eriävän mielipiteen yksityismetsätalouden tukia koskevaan mietintöön. Uudet tuet eivät puutu tarpeeksi luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Yksityisiä metsänomistajia tuetaan Suomessa tällä hetkellä vuosittain lähes 60 miljoonalla eurolla. Uudessa ehdotuksessa metsätalouden kokonaistueksi ehdotetaan reilua 92 miljoonaa euroa, josta lähes 80 miljoonaa menee metsätaloustoimiin ja noin 14 miljonaa luonnon monimuotoisuutta tukeviin töihin.

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Harri Höltän mukaan rahoituksen painotuksen tulisi olla toisin päin.

”Monimuotoisuutta ja vesien tilaa parantavia toimia pitäisi rahoittaa enemmän kuin puuntuotannon tukitoimia. Nyt näihin tukiin menee vain noin kuudesosa kokonaisuudesta. Esimerkiksi uusien metsäautoteiden rakentamisen tuki tulisi siirtää monimuotoisuuden tukemiseen, sillä Suomessa on jo kattava metsäautotieverkosto”, Hölttä sanoo.

Laajapohjaisen työryhmän tehtävänä on ollut suunnitella metsätalouden tukien uudistusta, joka astuu voimaan viimeistään 2024. Seuraavaksi työryhmän mietintö siirtyy poliitikkojen käsittelyyn. Tukien painopistettä ja ehtoja on mahdollista vielä muuttaa.

Suojeluasiantuntija Paloma Hannosen mukaan metsätaloustoimilla on mahdollista parantaa luonnon monimuotoisuutta. Hannonen osallistui työryhmän työskentelyyn.

”Esimerkiksi nuoren metsän ja taimikonhoidon tukeen tulisi sisällyttää ehto säästöpuuryhmistä ja riistatiheiköistä. Nyt monimuotoisuus ei näy kunnolla uusissakaan metsätalouden tuissa.”

Noin kolmannes uhanalaisista lajeista on Suomessa metsälajeja  ja metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee koko ajan. Metsätalouden tuet omalta osaltaan ylläpitävät avohakkuumetsätaloutta ja vaikuttavat erilaisten metsänkasvatusmenetelmien kannattavuuteen.

”Kyse on siitä, millä metsän asioilla nähdään arvoa. Onko arvoa vain puulla materiaalina vai myös puhtaalla vedellä, ilmalla ja monimuotoisuudella”, Hölttä huomauttaa.

 

Lisätietoja

  • Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen, p. 050 5323 219
  • Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä, p. 040 722 9224
  • Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530
  • Työryhmän raportti, jossa liitteenä Luonnonsuojeluliiton eriävä mielipide: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162700

Jaa sosiaalisessa mediassa