Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Bioenergian kestävyys täytyy varmistaa

Bioenergian raaka-aineiden sääntely on jäänyt uusiutuvan energian direktiivissä riittämättömäksi, eikä pelkästään direktiivin soveltaminen välttämättä anna todenmukaista kuvaa kasvihuonekaasuvaikutuksista.

Kuva: CC0

VN/24159/2020

Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista ja toteaa seuraavaa:

2 § Ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta olisi parempi, että kriteeristöä sovellettaisiin kaikkiin voimalaitoksiin eikä polttoaineteholle asetettaisi alarajoja.

3-5 § Luonnonsuojeluliiton mielestä eurooppalainen bioenergian raaka-aineiden sääntely on jäänyt uusiutuvan energian direktiivissä riittämättömäksi. On iso riski, että pelkkien direktiivin liitteiden sääntöjen soveltaminen kasvihuonekaasulaskennassa ei anna riittävän totuudenmukaista kuvaa koko tilanteesta.

Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää metsäbiomassaan kestävyyteen, jotta ilmastohyöty voidaan taata. Suomen tulisi asettaa tieteenmukaiset kestävyyskriteerit metsäbiomassalle ja luovuttava kantojen, järeän runkopuun (mukaan lukien lahopuun) ja kuitupuun energiakäytöstä. Lahopuun energiakäytön lopettamisesta olisi apua myös luonnon monimuotoisuudelle, sillä monet metsälajit ovat riippuvaisia lahopuusta, joka on talousmetsissä rajallinen resurssi.

Kestävillä jätteillä ja tähteillä tulisi tarkoittaa vain jakeita, jotka eivät ole peräisin luonnonsuojelualueilta tai alueilta, jotka ovat tärkeitä biodiversiteetille, eivät ole ruoka- tai rehupohjaisia, eivät ole peräisin runkopuusta, kannoista, lahopuusta tai jatkojalostettavasta kuitupuusta tai peräisin bioenergiaksi kasvatetuista vieraslajeista. Kestävillä jakeilla ei myöskään ole muuta vaihtoehtoista käyttöä.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358405042989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa