Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit kaavojen tietomalleihin

Osana maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta kehitetään digitaalisten kaavojen tietomalleja. Se on lähtökohtaisesti askel eteenpäin vaikka luontoasioiden ja osallistumisen koodeja täytyy vielä monipuolistaa.

Asian tausta

Asema- ja yleiskaavojen tietomalleista on tehty ensimmäinen versio. Tietomallien mukaisina kaavat tullaan tulevaisuudessa tallentamaan uuteen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmää laatii ympäristöministeriön Ryhti-hanke.

Tietomallin tarkoituksena on kuvata mahdollisimman osuvasti ja ymmärrettävästi asema- ja yleiskaavan keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Valtakunnallisesti yhteneväinen kaavan käsitemalli ja sanasto helpottavat rakennetun ympäristön tietojen käyttöä. Niiden avulla voidaan varmistaa, että käsitteitä käytetään kaikkialla samassa merkityksessä.

Luonnonsuojeluliiton kommentit

Suojelupäällikkö Tapani Veistola vastasi kaikille avoimeen ja anonyymiin Ota kantaa -kyselyyn 11.11.2020. Hän esitti lisäyksiä lähinnä luontoarvojen, osallistumisen ja valitusvaiheiden asioihin. Yleisesti ottaen tietomallityö ja digitalisaatio ovat kuitenkin kaikille osapuolille mahdollisuus kaavojen parempaan hallintaan.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa