Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Rahkasammalen nosto uhkaa luonnontilaisia soita – toiminta saatava luvanvaraiseksi

Luonnonsuojeluliitto vaatii rahkasammalen kuorintaa luvanvaraiseksi. Nyt toiminnalle ei vaadita mitään lupaa, vaikka nosto tuhoaa suon elinympäristönä ja hiilinieluna sekä lisää metaanipäästöjä. Esimerkiksi maakunnallisesti arvokkaalla Sarvinevalla Kihniössä suon pintakasvillisuus on osittain tuhottu rahkasammalta kuorimalla. Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin aloitteesta ympäristöministeriölle on jätetty esitys rahkasammalen noston tekemisestä luvanvaraiseksi.

Sammalen kuorinta on tuhonnut Kihniössä sijaitsevan Sarvinenvan käytännössä kokonaan.
Sammalen kuorinta on tuhonnut Kihniössä sijaitsevan Sarvinevan pintakasvillisuutta. Kuva: Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri

Kihniön Sarvinevalla rahkasammalta on kuorittu vain suon luonnontilaiselta osalta. Lisäksi kuorintaa on tehty monin paikoin syvemmältä kuin elävän rahkasammalen pintakerroksesta: jopa yli 50 senttimetrin syvyydestä tehty kuorinta on käytännössä pintaturpeen nostoa.

“Julkisuudessa on esitetty, että rahkasammalen nosto kohdistuisi epäonnistuneille, usein liian karuille ojitusalueille, joiden luonnontilaisuus on jo heikentynyt. Tämä ei näytä pitävän paikkaansa. Otto kohdistuu erityisesti luonnontilaisille soille”,  Larissa Heinämäki Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksestä toteaa.

“Rahkasammalen kuorintaa on tehty myös läheisillä Kivisalmennevalla ja Limingannevalla, jotka ovat luonnontilaisuudeltaan vastaavia, joten Sarvisuon tapaus ei ole ainoa laatuaan”, Heinämäki jatkaa.

Rahkasammalen nosto on tuhonnut Sarvinevan pinnan
Rahkasammalen noston tuhoaman Sarvinevan pintaa. Kuva: Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri

Maakunnallisesti arvokkaalle Sarvinevalle ei annettu lupaa turvetuotantoon luontoarvojen vuoksi, vaikka asiaa on puitu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti. Vaasan hallinto-oikeus perusteli vuonna 2014 päätöstään olla myöntämättä lupaa turpeennostolle muun muassa erityisen luonnonolosuhteen huonontumisella.

Sarvineva on melko hyvin säilynyt eteläinen viettokeidas, joka on suoyhdistelmätyyppinä luokiteltu vaarantuneeksi. Sarvineva on tärkeä perhossuo ja kuuluu Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen listaamiin maakunnallisesti arvokkaisiin lintualueisiin.

Rahkasammal toimii merkittävänä metaanipäästöjen suodattimena. Rahkasammalen poiston seurauksena suo muuttuu hiilinielusta päästölähteeksi. Lisäksi metaanipäästöt lisääntyvät: metaani on hiilidioksidia 25 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Muokattu 21.10. klo 9.50: Tarkennettu kuvatekstiä ja lisätty sana ”pintakasvillisuuden”.

 Lisätietoja:

Lue laajempi tiedote aiheesta Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin verkkosivuilla

Esitys ympäristöministeriölle rahkasammalen noston luvanvaraiseksi tekemisestä

Lue myös:

Sammalenkorjuubisnes kasvaa ilman lupia ja sääntöjä – arvokkaat suot on jätettävä rauhaan

Jaa sosiaalisessa mediassa

Auta Suomi irti turpeesta!

Suomen soiden tilasta kertoo se, että yhdenkään suoluontotyypin ei nähdä kehittyvän parempaan ja monimuotoisempaan suuntaan. Menetämme erilaisia soita ja samalla niiden lukuisia lajeja. Lopetetaan tämä kannustamalla Suomi irti turpeesta!

Siirry allekirjoittamaan