Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys luon­non­suo­je­lu­lain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen)

On erittäin kannatettavaa, että luonnonhoidon tukimahdollisuuksia parannetaan. Lainmuutos tarjoaa HELMI-ohjelman elinympäristön kunnostustoimiin ELY-keskuksen koordinoidusti hankkimia tavaroita ja palveluja.

Heinää seipäille Seitsemisen perinnemaisematalkoissa. Kuva: Tommi Taipale

Kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

HE 116/2020 vp.

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto

MmV 11.9.2020

Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen)

Esitetty uusi luku luonnonsuojelulakiin on hyvä täydennys luonnonsuojelun tukijärjestelmään. Se tarjoaa HELMI-ohjelman elinympäristön kunnostustoimiin ELY-keskuksen koordinoidusti hankkimia tavaroita ja palveluja. Vastaavanlainen muutos on tekeillä myös vesiensuojelun puolelle. Se on hyvä lisä, mutta lisäksi tarvitaan toki myös rahallista tukea jatkossakin.

Pykäläkohtaisia huomioita:

6 b §

ELY-keskuksen voimavarat ja osaaminen tulee varmistaa. Myös valvonnan tulisi kuulua tehtäviin.

6 d

Laaja tuen saajien joukko on hyvä asia.

6 e §

Toimenpidesuunnitelma olisi syytä olla hakemuksen liitteenä.

6 g §

Perusteet ovat hyvin väljät, mikä on hyvä: tuki on syytä pitää harkinnanvaraisena. Pykälässä voitaisiin kuitenkin tehdä joitakin priorisointeja. Enemmän uhanalaiset lajit ja luontotyypit pitäisi nostaa kärkeen.

6 j

Sopimuksessa on hyvä olla ylivoimaisten olosuhteiden varolauseke (esim. korona tai poikkeuksellinen tulva tms. luonnonolosuhteissa tapahtunut yllätys).

ELY-keskukselle tulee toimittaa loppuraportti toimenpiteistä. ELY-keskuksella pitää olla oikeus myös valvoa miten työt sujuvat.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa