Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto vieraslajien hal­lin­ta­suun­ni­tel­mas­ta

Vieraslajien hallintasuunnitelma sai Luonnonsuojeluliitolta kiitosta ja muutaman jatkokehitysesityksen.

Markus Seppälä esittelee vieraslajien LIFE-hankettamme syysvaltuustossa 2018. TVe/SLL.

31.8.2020

Lausuntopalvelun kautta annettu lausunto

Asia: VN/14911/2020

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa hallintasuunnitelman ehdotuksesta seuraavaa.

Hallintasuunnitelmassa onnistutaan kiitettävästi tunnistamaan ja esittelemään kansallisesti merkittävien haitallisten vieraslajien nykytilannetta, niiden hallintaan liittyviä haasteita sekä hyviä ratkaisuehdotuksia. Toimenpiteet ovat hyviä, loogisia, perusteltuja ja kannatettavia.

Pidämme erittäin kannatettavana ajatusta ja suositusta yhdistää hallintasuunnitelman vieraslajien torjuntatoimet kuntien, ELY-keskusten ja muiden toimijoiden (mm. sähköverkkojen varrella tehtävät toimet) tekemien luonnonhoitotoimien yhteyteen. Mahdollisuuksien mukaan tulisi samalla pyrkiä torjumaan myös muita haittaa aiheuttavia vieraskasvilajeja, kuten terttuseljaa, isotuomipihlajaa tai selvästi istutuksista karanneita viitapihlaja- ja muita angervolajeja.

Luonnonsuojeluliitto haluaa korostaa vielä tiettyjen, vielä Suomessa harvalukuisten haitallisten vieraslajien torjuntatoimien tarpeellisuutta. Alaskanlupiini, lännenpalsami ja hamppuvillakko ovat haitallisia vieraskasvilajeja, joiden levinneisyys on vielä paikallinen tai rajatusti alueellinen. Hallintasuunnitelmassa tulisi osoittaa tarkempi toimenpidesuunnitelma ja resurssit näiden lajien systemaattiseen hävittämiseen, vielä kun työhön vaadittavien resurssien tarve on vähäinen. On tärkeää pysäyttää haitallisiksi tiedettyjen vieraslajien leviäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja välttää niiden leviäminen esimerkiksi komealupiinin tai jättipalsamin kokoiseksi ongelmaksi.

Minkin osalta (1.1.6) torjuntatoimet on tärkeää tehdä ennen lintujen pesimäaikaa.

Yleisellä tasolla hallintasuunnitelmassa olisi tärkeää tuoda esille eri maanomistajien yhteistyön ja koordinointitarpeen merkitys hävitettävien vieraslajien kartoittamisessa ja torjuntatöiden suunnittelussa. Viestinnän merkitystä ei voi liiaksi korostaa.

Vieraslajilakia seuraavan kerran päivitettäessä pitäisi tarkentaa toissijaista vastuuta viraslajien torjunnasta, jos maanomistaja ei toimi asiassa. Kuntien roolia voisi laissa vahvistaa. Lakiin tulisi lisätä myös järjestöjen vireillepano-oikeus ja muutoksenhakuoikeus.

Monien vieraslajien keskeinen leviämistie ovat kasvisjätteet. Jätemaksun poistaminen vieraslajijätteeltä olisi hyväksi.

Vieralaslajiasioihin tulisi panostaa lisää asianomaisissa ministeriöissä (myös LVM), ELY-keskuksissa ja kunnissa.

Lisätietoja antavat

– vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä, p. 044 3069 546

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, p. 0400 615 530

– molempien sähköposti muotoa etunimi.sukunimi at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä Päivi Lundvall

puheenjohtaja toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa