Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto itämerennorpan met­säs­tys­a­se­tuk­ses­ta 2020–2021

Itämerennorppaa uhkaa ilmastonmuutos, ja sen metsästystä pitää Luonnonsuojeluliiton mielestä vähentää.

Itämerennorppa. Kuva: Estormiz cc0

7.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 18.6.2020 Dnro VN/15192/2020

Luonnonsuojeluliiton lausunto itämerennorpan metsästysasetuksesta 2020–2021

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asetusluonnoksesta ja sen perusteluista seuraavaa

Suomen luonnonsuojeluliitto ei kannata itämerennorpan pyyntikiintiön nostamista Pohjanlahdella 375 yksilöön. Kiintiötä tulisi laskea eikä nostaa. Itämerennorpan lisääntymisympäristö on heikentymässä, ja tämä tulisi ottaa huomioon pyynnin suunnittelussa. Jäätalvi 2019–2020 oli pitkän mittaushistorian heikoin ja aiheutti itämerennorpalle suuria vaikeuksia etenkin eteläisillä lisääntymisalueilla. Myös Perämeri oli norppien lisääntymisaikaan osaksi jäätön, ja pesintä todennäköisesti häiriintyi jäiden liikkuessa. Ilmastomallien mukaan myös Perämeren jääilmasto heikkenee merkittävästi edelleen tällä vuosisadalla.

Kun Ruotsi on nostanut norppakiintiönsä 400:aan, maiden yhteinen pyynti yhdessä sivusaaliskuolleisuuden kanssa voi viedä kannan laskuun. Norppien määrä ei ole tarkkaan selvillä, ja norppien esiintyminen ryhmissä haittaa otantamenetelmällä tehtävää kannanarviointia.

On tärkeää, että norppalaskentoja tehostetaan yhdessä Ruotsin kanssa, jotta norppakannan koko saadaan selvitettyä nykyistä paremmin. Se vaatii myös metodiikan kehittämistä (esim. merkintä ja telemetria).

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että itämerennorpan pyyntikiintiö on korkeintaan 150 yksilöä.

Liitto myös pyytää ministeriötä kiinnittämään huomiota eteläisten norppakantojen heikkoon tilaan. Itämerennorpan eteläisille kannoille tulee tehdä oma hoitosuunnitelma.

Lisätietoja

– toimituspäällikkö Antti Halkka, antti.halkka (a) sll.fi (kesällä parhaiten sähköpostilla)

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, tapani.veistola (a) sll.fi, puhelin 0400 615 530

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa