Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto metsä- ja merihanhien metsästystä koskevista asetuksista

Luonnnonsuojeluliitto esitti metsä- ja merihanhen metsästykseen rajoituksia koskien muun muassa aikoja ja paikkoja sekä ravintohoukuttimen ja kaaveiden käyttöä.

Magnus von Wright: Merihanhia (Ferdinand von Wrightin mukaan). Kansallisgallerian public domainia.

18.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 2.6.2020 Dnro VN/13501/2020-MMM

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsä- ja merihanhien metsästystä koskevista asetuksista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

On hyvä, että metsähanhen metsästystä säädellään vuosittain. Varovaisuusperiaatetta tarvitaan meillä pesivän taigametsähanhen kannan heikon tilan takia.

Uutta on, että pesimäkannan pyynti sallittaisiin nyt Lapissa. Luonnonsuojeluliiton mielestä ensisijaisesti pitäisi vielä odottaa kannan vahvistumista. Toissijaisesti, jos metsästys Lapissa kuitenkin sallitaan, tulisi määrätä Lappiin korkeintaan 80 linnun kiintiö. Sen täyttymistä pitäisi seurata reaaliaikaisesti kuten karhulla eikä vasta 7 päivän ilmoitusajalla. Lisäksi luonnoksessa esitetty yksi hanhi vuodessa metsästäjää kohti ja ravintohoukuttimen kielto ovat paikallaan. Myös kaaveiden käyttö ja kaikki lajin peltometsästys Lapissa tulee kieltää.

Muuttoaikaisen tundrametsähanhelle ajatellun metsästyksen ongelma on, että saaliiksi voi tulla säistä riippuen myös taigametsähanhia ja rauhoitettuja tundrahanhia (jonka nuoria yksilöitä on vaikea erottaa muista harmaista hanhista). Saalisilmoitus ja siipinäyte ovat tarpeen. Metsästyskiintiö tulisi rajoittaa yhteen lintuun metsästäjää ja vuotta kohti. Ravintohoukuttimet ja kaaveet tulee kieltää. Marraskuun metsästysajasta tulee luopua.

Merihanhi

Luonnonsuojeluliiton mielestä ensisijaisesti parasta olisi palauttaa merihanhen metsästysajan alku nykyisestä muun sorsanmetsästyksen alkuun eli 20.8. asti. Nyt valtaosa saaliista on tullut aikaistettuna kautena 10. – 20.8. Se estää kannan kasvua ja hidastaa myös lajin leviämistä sisämaahan.

Toissijaisesti jos 10. ­– 20.8. metsästyskausi kuitenkin säilytetään, merihanhelle tulee asettaa kiintiöksi 1 lintu päivässä metsästäjää kohti nyt esitetyn 2 linnun sijasta) Lisäksi ravintohoukutin ja kaaveet tulee kieltää hanhien metsästyksessä kokonaan.

Lisätietoja

– puheenjohtaja Harri Hölttä, puhelin 040 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa