Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit EU:n bio­di­ver­si­teet­ti­stra­te­gi­aan

Biodiversiteettistrategia on EU:n parhaita avauksia. Tässä Luonnonsuojeluliiton kommentit Suomen kannan luonnokseen.

perhosbaari. Kuva: Harju / Ikkuna Suomen Luontoon

17.6.2020

EU-18 -jaostolle [Tämä on maatalousjaosto – vastaavat kommentit annettiin 17.6.2020 myös ympäristö- ja metsäjaostoihin. Jaostojen jälkeen asiaa käsittelee EU-ministerivaliokunta ja sitten eduskunnan valiokunnat. Sitten Suomen kanta esitetään EU:n kokouksissa.]

Suomen luonnonsuojeluliiton kommentit Suomen kantaan liittyen EUn biodiversiteettistrategiaan

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää biodiversiteettistrategian valmistelua ja tehokasta toimeenpanoa erittäin tärkeänä ja kiireellisenä monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa pääosin ympäristöministeriön esittämää pohjaa Suomen kannaksi, ja korostaa erityisesti määrällisten suojelu ja ennallistamistavoitteiden tarvetta. Lisäksi Luonnonsuojeluliitto toivoo tarkennuksia muutamaan oleelliseen kohtaan:

 1. Metsät

 • Suomen kannassa tulee selkeästi näkyä eduskunnan valiokuntien kannat metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi. Maa- ja metsätalousvaliokunta kehotti EU:ta kehittämään lainsäädäntöä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen minimoimiseksi. Se kannattaa myös yritysten huolellisuusvelvoitteen kehittämistä, mikä onkin osa Marinin hallitusohjelmaa. Myös ympäristövaliokunta halusi laajentaa jo nyt toimivia järjestelmiä, kuten EU:n puutavara-asetuksen huolellisuusvelvoitetta, koskemaan uusia tuotteita ja varmistamaan metsäkatovapaat tuotantoketjut.

 • Luonnonsuojeluliitto ei kannata maa- ja metsätalousministeriön lisäysehdotuksia liittyen metsätalouteen ja kansalliseen kompetenssiin tai vanhojen metsien suojeluun. EU:n perussopimuksessa on ympäristöllä vahva toimivalta, ja ympäristöasiat koskevat metsiäkin. EU:n viimeisten vanhojen metsien suojelu on oleellinen kysymys metsäluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

 • Luonnonsuojeluliitto kannattaa suojelussa ja ennallistamisessa priorisoituja toimia eri maiden lähtökohdat huomioiden, mutta huomauttaa, että pelkkään vapaaehtoisuuteen perustuvat toimet eivät ole riittäneet pysäyttämään monimuotoisuuden katoa. 

 1. Meret ja kalat

 • On tärkeää pitää mukana pohjan tekstit, jotka koskevat kalastuksen vaikutusten vähentämistä.

 • Kestävän enimmäistuoton tavoite kalastuskiintiöissä tulee mainita Suomen kannassa esiemerkiksi hallitusohjelman mukaisesti: “Ajetaan EU:ssa tieteelliseen tietoon perustuvia kalastuskiintiöitä.”

 1. Maatalous

 • On tärkeää, että “Suomi tukee tavoitetta kasvattaa luomualaa EU:n maatalousmaasta 25 %: iin vuoteen 2030 mennessä”. Luomutavoite voisi olla korkeampikin, kuten 30 % (Kestävän maatalouden tiekartta, Future Nordic Diets).

 • Suomen tulee tukea EU:n kemikaalien vähentämisen määrällisiä tavoitteita.

 • Suomen tulee kannattaa ei-tuottavien alojen EU:n 10 % tavoitetta eikä tämän ohjelmakauden varsin vapaaehtoista 5 % tavoitetta

Lisätietoja

 • Hanna Aho, suojeluasiantuntija, hanna.aho(a)sll.fi, p. 040 628 9495 (metsät)

 • Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, paloma.hannonen(a)sll.fi, p. 050 532 3219 (metsät)

 • Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola(a)sll.fi, p. 0400 615 530 (kalat, maatalous)

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa