Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Tarvitsemme tu­le­vai­suusin­ves­toin­te­ja luonnon ja ilmaston hyväksi

Luonnonsuojeluliitto kirjoitti Sanna Marinin hallituksen ministereille. Nyt on muistettava myös katsoa tulevaisuuteen ja tehtävä yhteiskunnan kokonaiskestävyyttä vahvistavia toimia eli vihreää elvytystä.

Kallavesi. Kuva: Juha Määttä / Vastavalo

Arvoisat ministerit, valtiosihteerit, erityisavustajat sekä työryhmän jäsenet,

ihmiset, yritykset ja koko yhteiskuntamme ovat ahdingossa koronakriisin takia. Luonnonsuojeluliiton mielestä nyt on tärkeää tukea ihmisiä vaikeiden aikojen yli. Kannatamme aktiivista talouspolitiikkaa vaurioiden minimoimiseksi. Nykyisessä taloustilanteessa ei kuitenkaan ole varaa jättää ilmastoasioita tai luonnonsuojelua odottamaan. Tarvitsemme vaikuttavia taloudellisia toimia luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi, jotta ihmisten ja maapallon hyvinvoinnista voidaan pitää huolta pitkäjänteisesti.

Ensi vuoden budjetissa ja lähivuosien kehyksissä on katsottava koronakriisin yli tulevaisuuteen ja tehtävä yhteiskunnan kokonaiskestävyyttä vahvistavia toimia eli vihreää elvytystä. Kunnat ovat avainasemassa toteuttamassa investointeja tulevaan, mutta ne tarvitsevat tähän valtion tukea. Elvytystoimien ympäristövaikutukset pitää arvioida ja julkisia varoja ohjata toimiin, jotka auttavat sekä ympäristöä että ihmisten hyvinvointia ja toimeentuloa. Hallitusohjelman tulevaisuusinvestonneissa on paljon hyviä keinoja, joilla voidaan tukea sekä  työllisyyttä että ympäristöongelmien ratkaisua yhtä aikaa.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä onkin todennut, että myös Suomen elvyttävät toimet suunnitellaan niin, että ne tukevat ja vauhdittavat hallitusohjelman ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita. Nyt tämä on vietävä käytäntöön.

Meidän tulee uusia talousjärjestelmä tukemaan ihmisten ja luonnon hyvinvointia ja luopua ympäristön pilaamista ylläpitävistä rakenteista, kuten ympäristölle haitallisista tuista. Kun yrityksille suunnataan tukipaketteja, suuryritysten täytyy sitoutua aiempaa vahvempiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin.

Kotimaan toimien ohella meidän pitää muistaa solidaarisuus maailman köyhimpiä kohtaan. Ilmaston kuumeneminen lisää ympäristökriisejä ja tautiriskejä. Kehittyvien maiden ilmastotoimia tukemalla voimme ennaltaehkäistä tulevaisuuden kriisejä.

Luonnonsuojeluliitto ehdottaa, että rakennamme tulevaisuutta:

 • Säilyttämällä tulevaisuusinvestoinnit Helmi-ohjelmaan, luonnonsuojeluun ja -hoitoon ja ennallistamiseen, jotka tarjoavat myös merkittäviä työllistämismahdollisuuksia.
 • Jatkamalla vesiensuojelun tehostamishankkeita ja luonnonmukaisten kalateiden rakentamista.
 • Vapauttamalla yhteisiä varoja ekologiseen jälleenrakennukseen luopumalla haitallisista tuista, kuten turpeen veroalesta ja lentokerosiinin verottomuudesta, ja suuntaamalla varat ilmastoinvestointeihin.
 • Investoimalla polttoon perustumattomiin uusiutuviin energiaratkaisuihin sekä reiluun siirtymään ja maaseudun elinvoimaan pois turpeen kaivuusta.
 • Edistämällä tuuli- ja aurinkovoimaa kustannustehokkailla ohjauskeinoilla, esimerkiksi tarjouskilpailujen jatkamisella.
 • Korottamalla kotitalouksien, taloyhtiöiden ja yritysten energiaremonttitukia ja varmistamalla kotitalousvähennyksen kannustavuus.
 • Ohjaamalla uuden ilmastorahaston varoja erityisesti kuntien ilmastoinvestointeihin.
 • Investoimalla joukkoliikenteeseen ja ratayhteyksien parantamiseen.
 • Osoittamalla 100 miljoonaa euroa vuodessa kevyen liikenteen edistämiseen (kuntien ja valtion kävely- ja pyöräilyinfrastruktuuri ja määräaikainen sähköpyörän hankintatuki).
 • Korottamalla investointeja sähköautojen latausverkkoihin ja kaasutankkausverkkoihin.
 • Vahvistamalla saastuttaja maksaa -periaatetta ja ohjaamalla kulutusta ympäristöverojen avulla.
 • Varmistamalla, että suuryritysten, kuten kansainvälisen liikenteen, tukiehdoiksi otetaan ilmastotavoitteiden korotus sekä uudet ilmastoinvestoinnit päästöjen vähentämiseksi.
 • Nostamalla kansainvälinen ilmastorahoitus vähintään 200 miljoonaan euroon vuodessa niin, että tuki jakautuu tasaisesti ilmastokriisin hillinnän ja kuumenemiseen sopeutumisen välillä.
 • Jatkamalla ympäristölainsäädännön kehittämishankkeita ympäristönormien ja menettelyjen vahvistamiseksi.

Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen ja valita Suomen suunta. Rakennetaan yhdessä ilmastoa viilentävä ja fossiilivapaa hyvinvointivaltio.

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Toiminnanjohtaja Päivi Lundvall

Lisätietoja:

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, hanna.aho(a)sll.fi, p. 040 628 9495
Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola(a)sll.fi, p. 0400 615 530

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liity norppajengiin!

Luonnonsuojeliiton jäsenenä suojelet suomalaista luontoa niin omalla paikkakunnallasi kuin koko Suomessa. Pääset mukaan retkille, tapaat muita luonnonystäviä ja saat jäsenlehden.

Liity jäseneksi