Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Metsähallitus, Greenpeace ja Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to hakevat yhdessä uusia yhteistyön muotoja

Metsähallitus ja ympäristöjärjestöt pohtivat yhdessä vaihtoehtoja Kainuun metsäkiistojen ratkaisemiseksi. Viime marraskuussa käynnistetty sovitteluprosessi kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Kuva: Jukka Eskelinen

Työskentely noudattaa ympäristösovittelun menettelyä, joka perustuu erimielisyyksien määrittelyyn ja rajaamiseen, yhteisen tietopohjan rakentamiseen sekä avustettuun neuvotteluun. Osapuolet valitsivat yhdessä riippumattomaksi sovittelijaksi ympäristökiistojen ratkaisemiseen erikoistuneen Akordi Oy:n.

Kainuun metsienkäsittely on synnyttänyt monia kiistoja viime vuosikymmeninä. Näkemyserot ovat koskeneet muun muassa hakkuukohteiden luonto- ja suojeluarvoja, liito-oravia, metsien käsittelyä retkeily- ja virkistysalueilla sekä maisemakysymyksiä.

“Sovitteluprosessin välittömänä tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys ympäristöjärjestöjen esittämistä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista Kainuussa. Lisäksi tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen suojelun tasoa nostamalla ja metsien käsittelytapoja kehittämällä”, sanoo Hanna Paulomäki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa.

”Samalla sovitetaan entistä paremmin yhteen metsien eri käyttömuotoja”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa.

Kainuun kiistojen ratkaisun lisäksi osapuolten aikomuksena on luoda ympäristöjärjestöjen ja Metsähallituksen välille uusi valtakunnallinen toimintamalli metsien käsittelyyn liittyvien näkemyserojen ratkaisemiseksi.

”Yhteisenä tavoitteenamme on tiivistää uhanalaisten lajien suojelua koskevaa yhteistyötä ja rakentaa siinä tarvittavaa yhteistä tietopohjaa ja toimintakäytäntöjä”, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä kertoo.

Sovitteluprosessi on osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa ja monimuotoisuustyön toteuttamista.

Lisätietoja:

Jussi Kumpula, toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0400 388 614, jussi.kumpula@metsa.fi

Hanna Paulomäki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa
p. 040 701 8933, hanna.paulomaki@greenpeace.org

Jaa sosiaalisessa mediassa