Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Ympäristöhallinto yhdenmukaistaa henkiötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä. Niihin jäisi vieläkin jäisi monta toimijaa. Lopullinen ratkaisu olisi keskittää nämäkin asiat yhteen valtion lupa- ja valvontavirastoon.

Mia Niemelä / Luonnonsuojeluliitto

Lausuntopalvelun nettilomakkeen kautta annettu 6.3.2020

Asia: VN/4433/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Esitys parantaisi henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä ja niiden yhteensopivuutta sitä koskevien muiden säädösten kanssa.

Näitäkin asioita ja niihin liittyviä vastuita yksinkertaistaisi suuresti ympäristöhallinnon kokominen yhteen lupa- ja valvontavirastoon.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Veistola Tapani

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa