Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto maatalousmaan kipsikäsittelyn tukemiseen liittyvistä säädöksistä

Kipsiä kokeillaan maatalouden vesistöpäästöjen vähentämisessä. Kokeilun hallinnon helpottamiseksi tehdään säädöksiä. Ne ovat kannatettavia. Hankkeen vaikutuksia tulee kuitenkin seurata varsinkin herkkiin pienvesiin.

6.3.2020

Asia: VN/889/2020 ja VN/1010/2020

Luonnokset: hallituksen esitys vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (tuki) ja siihen liittyvä asetus (maatalousmaan kipsikäsittely)

Uuden pykälän tavoite on mahdollistaa maatalouden kipsikokeilu Varsinais-Suomessa kustannustehokkaana yhteishankintana niin, että sen tilaa joku muu kuin jokainen viljelijä erikseen. Tämä on järkevää ja kannatettavaa.

Hanke on määräaikainen, ja sen vaikutusten seuraaminen on jatkon kannalta välttämätöntä. Herkkiin pienvesiin tulee kiinnittää erityistä huomiota kohteita valittaessa ja hankkeen vaikutuksia seurattaessa.

Luonnonsuojeluliitto korostaa, että tämä ensiaputyyppinen kokeilu ei vähennä maatalouden muun vesienhoidon kehittämisen tarvetta tulevaa CAP-ohjelmakautta varten.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa