Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Marinin hallituksen ilmastokiri alkaa varovaisesti – turpeeseen olisi pitänyt puuttua jo nyt

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Marinin hallituksen sopimus uudesta ilmastorahastosta ja päästövähennysten mittaluokasta ovat edistystä, mutta tavoite hiilinieluille on riittämätön. Liitto on pettynyt siihen, että toimet fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuista luopumiseksi lykkääntyivät.

Luonnonsuojeluliitto kannusti hallitusta tekemään hyviä ilmastopäätöksiä. Kuva: Oona Lohilahti/Luonnonsuojeluliitto

Sanna Marinin hallitus kokoontui tänään Helsingin Vuosaareen ilmastokokoukseen, jossa oli tarkoituksena sopia lisäkeinoista vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä muistuttaa, että suomalaiset ja koko yhteiskunta ovat valmiita ilmastotekoihin.

“Vitkutteluun ei ole aikaa. On tärkeää, että hallitus pääsi yhteisymmärrykseen päästövähennysten mittaluokasta, sillä se antaa suuntaa hallituksen muille uudistuksille liikenteestä energiantuotantoon. Kuitenkin jo nyt olisi tarvittu selkeitä uusia toimia, kuten päätös turpeen verotuen poistosta. On haihattelua tavoitella turpeelle uusia käyttömuotoja, sillä turpeen paras käyttötarkoitus ilmaston ja ympäristön näkökulmasta on olla suossa osana toimivaa ekosysteemiä.”

Luonnonsuojeluliitto ja muut ympäristö-, kehitys ja ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet erityisesti fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuista luopumista. Päätöksiä joudutaan kuitenkin odottamaan huhtikuun kehysriiheen ja elokuun budjettiriiheen.

Hallitus sopi ilmastokokouksessa, että hiilinielua voitaisiin kasvattaa kolmella miljoonalla tonnilla maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman avulla. Se tarkoittaa, että hiilinielut jäisivät parhaassa tapauksessa noin 21 miljoonaan tonniin vuonna 2035. Kuitenkin maankäyttösektorin hiilinielu romahti 9,8 miljoonaan tonniin vuonna 2018. Samaan aikaan pelkästään Metsä Groupin Kemiin havittelema sellutehdas kasvattaisi metsien hakkuita 4–5 miljoonaa kuutiota vuodessa mikä pienentäisi hiilinielua 6–10 miljoonalla tonnilla.

Suojeluasiantuntija Hanna Aho toteaa, että Marinin hallituksen on otettava kokonaisvastuu hiilinielujen kehityksestä ja hillittävä toimia, jotka heikentävät nieluja. Muuten tavoite olla hiilinegatiivinen eli ilmastoa viilentävä vuoden 2035 jälkeen vaarantuu.

“Jotta Suomi voi olla 2030-luvulla ilmastoa viilentävä, tarvitsemme selvästi vahvempia hiilinieluja ja toimia, joilla metsien hakkuut pysyvät kurissa. Kasvavat hakkuut uhkaavat sekä hiilinieluja että metsäluonnon säilymistä. Metsäkato on pysäytettävä ja valtion mailla on siirryttävä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. ”

 

Lisätietoja:

Harri Hölttä, hallituksen puheenjohtaja, p. +358 40 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi
Hanna Aho, suojeluasiantuntija, p. +358 40 628 9495, hanna.aho(a)sll.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita ilmastolle!

Vaadimme vahvaa ilmastolakia, hiilinielujen kasvattamista sekä haitallisten tukien lopettamista. Lahjoittamalla työmme tueksi olet mukana viemässä viestiä päättäjien suuntaan.

Lahjoita