Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Tulvariskilain muuttaminen

MMM esittää seurannan lisäämistä tulvariskilakiin, mikä on hyvä. Lisäksi se esittää lain alaan tulvien lisäksi muitakin "poikkeuksellisia vesitilanteita". Samalla voisi pohtia voisiko ne hoitaa luontevammin vesienhoitolain puolella.

Sierilän soututapahtuma kesällä 2018. Kuva: Matti Nieminen
Sierilän voimalaitosta vastaan soudettiin toista kertaa vuonna 2018. Kuva: Matti Nieminen

Lausunto

27.11.2019

Asia: 1574/01.01/2019

Tulvariskilain muuttaminen

Yleistä lakiehdotuksesta

Lakiesitys vahvistaa seurannan asemaa, mikä on hyvä.

 

Lisäksi lain soveltamisalaan lisättäisiin tulvien lisäksi myös kuivuus yms. poikkeukselliset vesitilanteet. Nämä pitäisi kuitenkin määritellä tarkemmin. Lisäksi pitäisi pohtia vaihtoehtona voisiko nämä uudet asiat hoitaa paremmin vesienhoitosuunnitelmien kautta. Huomattakoon, että kyse ei ole pelkästään elinkeinojen ja viihtyvyyden ongelmista. Esimerkiksi golfkenttien vedenotto kevätkuivuuden aikaan voi kuivattaa pienten valuma-alueiden taimenpuroja, joilla voi elää muitakin uhanalaisia lajeja, kuten vuollejokisimpukkaa.

Ehdotuksen 2 §: Määritelmät

Määritelmiin pitäisi lisätä mitä ”muilla vesitilanteilla” kuin tulvalla tarkoitetaan. Otetaanko kuivuudessa huomioon pintaveden lisäksi pohjavesi, luonnolle koituvat haitat elinkeinojen lisäksi jne.

Ehdotuksen 4 §: ELY-keskuksen tehtävät

Suunnitelmien seuraaminen on erittäin tärkeä ja kannatettava lisäys.

 

Lainsäädäntövaihtoehtona tulisi punnita hoituisiko kotimainen lisäys ”muista vesitilanteista” vesienhoidon suunnittelun ja sen seurannan toimepiteiden kautta. Tässä tulvariskilaissa se on vähän irrallinen ja outo ratkaisu.

Ehdotuksen 16 §: Tulvaryhmän tehtävät

Seuranta on paikallaan.

 

”Asianomaisiin järjestöihin” yhteistyökumppaneina tulisi ottaa myös virkistyskalastuksen ja luonnonsuojelun yleistä etua valvovat järjestöt mukaan, jos lain scopea laajennetaan ”muihin vesitilanteisiin”, kuten kuivuuteen.

Ehdotuksen 25 §: Tietojen toimittaminen

Ehdotuksen 26 §: Tietojärjestelmät

 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Toimeksi saaneena erityisasiantuntija Tapani Veistola

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa