Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto met­sä­ka­na­lin­tu­jen metsästyksestä metsästysvuonna 2019-2020

Metsoja talvimaisemassa. Bruno Liljefors. Kansallisgalleria (CCO).

23.8.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 14.8.2019 Dnro 1221/01.03/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsäkanalintujen metsästyksestä metsästysvuonna 2019-2020

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Teeren ja metson urosten pyyntiä tammikuun lopussa ei tule sallia. Lajien metsästysajat ovat jo nyt kohtuullisen pitkät. Näiden lintujen kannat ovat kohentuneet esitetyillä alueilla, mutta hyvää tilannetta ei pitäisi heti vaarantaa metsästyspainetta lisäämällä.

Talvehtivat linnut ovat lintukannan arvokasta pääomaa. Tällaisia lintuja ei tule vähentää eikä edes häiritä ennen pesimäkautta. Talvipyynti voi häiritä ammuttavan linnun lisäksi myös muita lajin yksilöitä ja muitakin lajeja talvella, jolloin eläinten pitää saada ruokailla rauhassa koko lyhyt valoisa aika.

Jos urosmetson ja urosteeren talvipyynti tammikuun lopulla kaikesta huolimatta sallitaan, sen tulee olla vain yksivuotinen kokeilu, jonka tuloksia seurataan erityisen tarkasti. Siksi tulee säätää yhden linnun saaliskiintiö metsästäjää ja lajia kohti, jolloin saalisilmoitus on tehtävä pakolliseksi.

Muiden kanalintujen osalta muistutamme maaliskuussa päivitetystä uhanalaisten lajien mietinnöstä, jonka mukaan pyy ja riekko luokitellaan nykyään uhanalaisiksi (vaarantunut) lajeiksi. Metson, teeren ja pyyn osalta pyydämme ministeriötä kiinnittämään huomiota näiden lajien metsästysaikoihin niiden esiintymisalueen pohjoisreunalla, missä pääasiallinen riistakanalintu on riekko. Esimerkiksi teeren kannankehityksen pitkäaikaistrendi on Riistakeskuksen muistion mukaan useilla 50 x 50 km ruuduilla maan heikoin.

Koska ministeriön asetus on vaikeaselkoinen luettava kuntaluetteloineen ja edellyttää vertailua asetukseen 666/1993, kannustamme asiasta viestittäessä selkeyteen ja yksinkertaisuuteen. Järjestelmä, missä tuoreita laskentatuloksia sovelletaan kuntatason rajoituksien määrittelyssä, on sinänsä hyvä.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a(sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa