Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Pilaantuneiden maiden puhdistamisen tukeminen harkinnanvaraisesti voi joskus olla tarpeen. Luonnonsuojeluliitto kannatti lakia täsmentävää asetusta muutamilla täydennysesityksillä.

Kuva: Mia Niemelä

07.08.2019

Asia: VN/3501/2019

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Yleiset kommentit asetusluonnokseen

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää asetusluonnosta ja sen muistion luonnosta tarpeellisina, hyvin valmisteltuina ja selkeinä. Nämä pelisäännöt konkretisoivat lakia ja niistä on apua hakemuksia arvioitaessa.

Kommentit pykäläehdotuksiin

1 § Sovellettavat säännökset

On tärkeää, ettei kaksi lakia saa johtaa kahteen korvaukseen. Sen tulee koskea pilaantuneiden maiden säädöksiä ja myös esimerkiksi lakia ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994).

2 § Kestävän riskienhallinnan edistäminen

2 §:ssä on kestävyyteen luettu vanhan tavan mukaan ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Tämä kestävyyden arviointi on kuitenkin nykyisten plantaaristen ympärisöhaasteiden valossa pahasti vanhentunut ja riittämätön (esimerkiksi Kate Raworthin ”Donitsitaloustiede”). Ympäristökestävyyttä tulee siksi korostaa. Sosiaaliset näkökulmat voisi korvata kansanterveydellisillä. Taloutta tulisi katsoa yhteiskunnan kannalta.

3 § Avustushakemuksen sisältö

3 §:ssä hakemuksen tiedoissa olisi syytä olla tiedot yhtiön taloudesta ja alueen kaavoituksesta.

3.1 §:n 3-kohdasta voidaan ottaa hakasulkeet pois toimenpiteiden ”kestävyyden” ympäriltä, koska ne on tärkeää varmistaa.

4 § Avustuksen enimmäismäärä

4 §:ssä avustuksessa voisi ottaa ottaa huomioon oman ilmoituksen korkeampana harkinnanvaraisena kattona. Jos pilaantuminen tulee esiin ulkopuolisten havaintojen perusteella, silloin avustusprosentti voisi olla alhaisempi. Tällä voisi lisätä kiinnostusta itse ilmoittaa esimerkiksi pahan hajuisesta maasta kuopassa.

5 § Voimaantulo

Kommentit muistioon

Muut kommentit

Luonnonsuojeluliito korostaa, että tarvitaan laki toissijaisten ympäristövastuiden korvaamisesta. Tämä todettu mm. monissa selvityksissä (esimerkiksi https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136120 ) ja hallitusohjelmassa.

Luonnonsuojeluliitto näkee Pirkanmaan ELY-keskuksen viranomaisena toimimisen välttämättömänä välivaiheena odotettaessa LUOVAn perustamista.

Lausunto jätettiin lausuntopalvelu-verkkosivun kautta. Sen valmisteluun osallistuivat Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen jäsen Pertti Sundqvist ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa