Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ym­pä­ris­tö­hal­lin­non resurssit vahvistuivat, mutta tulevaisuus jäi avoimeksi

Tuoreessa hallitusohjelmassa on luonnolle paljon hyvää. Luonnonsuojelu sai merkittävää lisärahoitusta ja ympäristölainsäädäntöä uudistetaan. Tämä edistää ympäristön hyvinvoinnin ohella myös oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta sekä ennakoitavuutta. Aluehallinnon tulevaisuutta ei silti vieläkään ratkaistu, minkä takia epävarmuus jatkuu.

Säätytalolla sovittiin uudesta hallitusohjelmasta.

Suomessa on asiantuntevat viranomaiset ja toimintakykyinen ympäristöhallinto sekä valtiolla että kunnissa. Poliittiset paineet, resurssien vähentäminen, tehtävien lisääntyminen ja sääntelyn toistuvat muutokset ovat kuitenkin heikentäneet viime vuosina viranomaisten edellytyksiä huolehtia ympäristöstä. Jo aiemmat sääntelyn muutokset ovat hajauttaneet esimerkiksi kaavoituksen valvontaa. Sen seurauksena vastuuta on siirtynyt liiaksi ympäristöjärjestöille ja kansalaisille.

”Valtion alueellinen ympäristöhallinto olisi kannattanut koota jo nyt hallitusneuvotteluissa yhteen virastoon, mutta valitettavasti ympäristöhallinnon tulevaisuus jäi hallitusohjelmassa auki vuoden 2020 loppuun asti”, toteaa Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall.

Suomen luonnonsuojeluliitto huomauttaa, että valtakunnallisen ympäristöviraston perustaminen ei ole itsetarkoitus, vaan väline aiempaa kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Ympäristövirasto voisi sisältää esimerkiksi nykyisten ely-keskusten ympäristö-, kala- ja vesitalousosaamisen, aluehallintovirastojen ympäristöluvat, Tukesin kaivosasiat sekä mahdollisesti myös muita ympäristöön liittyviä viranomaistehtäviä.

Uudistuksen pohja on jo valmis, ja sitä olisi syytä nyt hyödyntää. Maakuntauudistuksessa toteutumatta jääneen valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) ydinajatukset ovat yhä kannatettavia: valtakunnallinen ohjaus, lupa- ja valvonta-asioiden yhdenmukaistaminen, asiantuntijuuden keskittyminen sekä asiakaslähtöisyys, alueellista toimintaa unohtamatta.

Uudistuksessa olisi tärkeää huolehtia yleisen edun valvonnasta ja turvata viranomaisten riittävät valitusoikeudet. Näihin liittyvät heikennykset olivat kertaalleen kaatuneen Luovan vakavimmat puutteet ympäristön ja myös perustuslain näkökulmasta.

”Myönteistä on silti se, että hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus alueiden käytön laillisuuden valvonnan säilyttämisestä viranomaistoimintana vähintään nykyisellä tasolla. Vaikka valvontaa olisi ollut syytä vahvistaa, tämäkin on hyvä lähtökohta”, toteaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että yhtenäinen, johdonmukainen ja ympäristöllisesti asiantunteva lupa- ja valvontakäytäntö on sekä toiminnanharjoittajien että kansalaisten etu. Ympäristöhallintoa pitää kehittää tulevalla hallituskaudella mahdollisimman nopeasti.

Lisätiedot:

Päivi Lundvall, toiminnanjohtaja, p. 040 184 3636, paivi.lundvall(a)sll.fi,

Pasi Kallio, ympäristöjuristi, p. 040 671 9555, pasi.kallio(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa