Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen Luonnonsuojelun Säätiöltä apurahoja uhanalaisten lajien suojeluun sekä taide- ja jul­kai­su­hank­kei­siin

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi tänä vuonna apurahaa 23 hankkeelle yhteensä 62 500 euroa. Apurahoista näkee, että luonnon- ja ympäristönsuojelua voi edistää monipuolisin keinoin.

Apurahaa myönnettiin muun muassa sovittelujournalismihankkeeseen, valokuvanäyttelyihin, pro gradu -tutkimuksiin sekä väitöskirjoihin ja metsäkonserttisarjaan. Kaikki apurahat on listattu säätiön nettisivuille.

Viime vuosina säätiölle tärkeitä tukikohteita ovat olleet Itämereen liittyvät hankkeet, linnut ja muut uhanalaiset lajit sekä metsät. Tämän vuoden apurahahankkeissa näkyvät samat painotukset. Hankkeet osuvat myös hyvin ajankohtaisiin luonnon- ja ympäristönsuojelun teemoihin.

Suurimman apurahan sai filosofian maisteri Antti Miettinen väitöstutkimukseen, jossa selvitetään Itämeren lohen suojelua. Säätiön apurahalla tuetaan myös erittäin uhanalaiseksi taantuneen hömötiaisen uhanalaistumisen syiden tutkimusta sekä toimittaja Juha Kauppisen reportaasia, jossa etsitään Etelä-Suomesta alkuperäistä metsää. Luonnontilaisena säilynyttä metsää on Etelä-Suomessa huomattavasti vähemmän kuin muualla Suomessa. Apurahaa myönnettiin myös kaivoshankkeen vaikutuspiirissä toimiville käytännön työkaluja tarjoavan Kaivosinfo-oppaan tekemiseen.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön perusti vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluliiton edeltäjä, Suomen luonnonsuojeluyhdistys. Säätiö jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Testamenttilahjoituksilla säätiö on myös kyennyt perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Jaettavien apurahojen kokonaissumma on säilynyt viime vuodet melko samana. Vuonna 2017 apurahapotti oli kuitenkin kaksinkertainen Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi.

Katso lista kaikista tuetuista hankkeista täältä.

Lisätietoja:

Heikki Simola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön puheenjohtaja, heikki.l.k.simola(a)gmail.com, p. 050 566 0640
Tarja Ketola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, tarja.ketola(a)sll.fi, p. 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: www.luonnonsuojelunsaatio.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa