Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Joulupukki muisti ympäristöä

Eduskunta on tehnyt joulun alla lisäyksiä hallituksen budjettiesitykseen ensi vuodelle. Yhteensä eduskunta jakoi rahaa noin 60 miljoonaa euroa, josta 2,5 miljoonaa ympäristölle.

Suomessa valtion koko budjetti on 55 miljardia. Eduskunnan ”joululahjarahoista” ympäristö sai runsaat 2,5 miljoonaa. Se on noin viisi prosenttia eduskunnan päättämistä lisäyksistä.

”Budjettityömme kantoi hedelmää. Suomen luonnonsuojeluliiton eduskunnan valiokunnille esittämistä asioista lisärahaa osoitettiin muun muassa kansallispuistojen retkeilyrakenteiden kunnostukseen. Myös suo- ja kosteikkoluonto sekä sudet huomioitiin”, kertoo erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Ympäristöministeriön hallinnonalan tärkeimmät lisäykset:

* SYKE: 240 000 € merentutkimusalus Arandan hoitamiseen.
* Ympäristöjärjestöt: 100 000 €. Eduskunta palautti näin jo viime vuonna kertaalleen antamansa rahat, jotka hallitus oli leikannut budjettiesityksessään.
* Metsästäjäliitto: 100 000 € (ei saanut maa- ja metsätalousministeriöltä mitään, vaikka muut MMM:n rahoittamat järjestöt saivat lähes 1,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta).
* Heinolan lintutarha: 50 000 €.
* Ilmastopaneelin sihteeristö: 150 000 €.
* Metsähallituksen luontopalvelut: 373 000 € (100 000 euroa saimaannorpalle, loput retkeilyä ja luontopalveluja palveleviin pitkospuihin ja muihin rakenteisiin).
* Vesienhoitohankkeet: 484 000 € (näistä osa on hyviä kunnostuksia ja osa vanhan ajan ruoppauksia).
* Suo- ja kosteikkoluonto: 200 000 €. Merkittävin uusi avaus eduskunnalta. Tällä hallituskaudella soidensuojelun täydennysohjelma ei ole muuten edennyt.
* Öljysuojarahasto: pieni tekninen korotus.

Maa- ja metsätalousministeriön ympäristölle merkittävimmät lisäykset:

* Luomututkimukselle: 300 000 €
* Turvepeltojen tutkimukset: 200 000 €
* Susitutkimukseen ja -seurantaan 300 000 €
* Metsähallituksen erävalvontaan 150 000 €

Viestejä seuraavalle hallitukselle

Rahojen lisäksi eduskunnasta saatiin hyviä kirjauksia Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman (METSO) tulevaisuudesta. Samoin kaivosten ympäristöongelmissa tärkeiden toissijaisten ympäristövastuiden kehittämisestä. Nyt yksin Hituran kaivoksen sulkemista rahoitetaan valtion ympäristörahoista 16 miljoonalla eurolla.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä ympäristörahoituksen kattava peruskorjaus tulee tehdä seuraavassa hallitusohjelmassa. Esimerkiksi luonnonsuojelun rahoitusta leikattiin tämän hallituskauden alussa lähes 2/3. Luonnonsuojeluun on kertynyt näin korjausvelkaa, jonka suuruudeksi Luonnonsuojeluliitto on arvioinut alustavasti 100 miljoonaa euroa vuodessa. Lisärahoitustarpeita koituu esimerkiksi ilmastonmuutoksesta.

”Ympäristörahoitusta olisi helppo parantaa suuntaamalla ympäristölle haitallisia tukia ympäristölle myönteisiin hankkeisiin. Tämä hallitus ei pystynyt haitallisia tukia karsimaan, ja se työ on entistä tärkeämpi tehdä ensi hallituskaudella”, Veistola huomauttaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää ympäristön lisärahoitusta ajaneita kansanedustajia.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa