Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Virheelliset luvut metsien hiilinielusta on korjattava viipymättä

Muun muassa YLE (21.11.), Maaseudun Tulevaisuus (22.11. ja 23.11.) ja Ilta-Sanomat (2.12.) uutisoivat näyttävästi Luonnonvarakeskuksen alustavista luvuista, jotka ennakoivat merkittävästi aiempaa mallinnusta suurempaa Suomen metsien hiilinielua. Lähteenä oli Luonnonvarakeskuksen professori Antti Asikaisen pitämä esitys eduskunnan talousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa 15.11. Lukuihin on viitattu toistuvasti sittemmin niin eduskunnassa kuin julkisessa keskustelussa. Valitettavasti esitetyt metsien hiilinielua kuvaavat luvut ovat sekä virheellisiä että puutteellisia.

Kaarresalon arvokasta, hakkuiden uhkaamaa metsää. Kuva: Jyri Mikkola

Mainitun esityksen perusteella käsitys hakkuiden negatiivisesta vaikutuksesta Suomen hiilinieluun liudentuu. Asikaisen mukaan hiilinielu saattaisi jopa kaksin- tai kolminkertaistua. Esityksessä kuitenkin verrattiin vääriä lukuja. Vertailu tehtiin vertaamalla puuntuotannon pinta-alan hiilinielua (vanhat luvut eli esityksen taulukossa sivulla 3 kohta EIS2016) ja koko metsäpinta-alan hiilinielua (uudet luvut eli EISpäivitetty) keskenään. Luvut eivät ole vertailukelpoisia. Vanhat luvut ovat hiilinielun osalta noin viisi miljoonaa tonnia liian pieniä jokaisella tarkastelujaksolla ja siis virheellisiä. Virhe vanhojen lukujen hiilinielun tasossa on tarkastelujaksosta riippuen 17-40%. Luonnonsuojeluliitto on tarkistanut lukujen virheellisyyden alan tutkijoilta.

Asikaisen virheen oikaiseminen puolestaan pienentää merkittävästi eroa vanhojen ja uusien lukujen välillä. Tietoja ei ole oikaistu julkisuudessa, vaikka virhe on saatettu Luonnonvarakeskuksen ja professori Asikaisen tietoon.

”Hiilinielun kasvattaminen on IPCC:n mukaan yksi ilmastonmuutoksen torjumisen avaimista. Päätöksenteon on perustuttava avoimeen ja vertailukelpoiseen tutkimustietoon. Nyt tämä periaate on Suomessa vaarantunut”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliitto löysi esityksen luvuista muitakin ongelmia, jotka edelleen paisuttavat uusia hiilinielulukuja. Esimerkiksi kauden 2015-2024 hakkuumäärät on esityksessä arvioitu selvästi pienemmiksi kuin niiden jo nyt tiedetään muodostuvan.

Hiilinielua kuvaavat ennusteet lähtevät siitä, että metsien hakkuut olisivat kaudella 2015-2024 noin 71 miljoonaa kuutiota vuodessa. Hakkuut ovat kuitenkin jatkaneet ripeää kasvuaan ja Luonnonvarakeskuksen metsäsektorin suhdannekatsauksen mukaan hakkuut ovat tänä vuonna jopa ylittämässä 77 miljoonaa kuutiota. Puun käyttö on siis kasvanut huomattavasti ennusteita nopeammin, mikä vaikuttaa vuoden 2018 ja tulevaan hiilinieluun pienentävästi.

Asikaisen virheestä huolimatta nielu voi osoittautua luultua suuremmaksi, joskaan ei uutisoidussa mittakaavassa. Se ei Luonnonsuojeluliiton mielestä ole peruste hakkuiden kasvattamiseen.

”Mitä suurempi metsien hiilinielu on, sitä suurempi on myös sitä kiistatta pienentävien lisähakkuiden haitallinen vaikutus. Jos Suomen nielu on aiemmin arvioitua suurempi se mahdollistaa Suomelle EU:n nielutavoitteen ja ilmastopolitiikan kiristämisen ratkaisevina lähivuosina”, toteaa suojeluasiantuntija Otto Bruun.

Jaa sosiaalisessa mediassa