Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtioneuvoston selvitys EU-asetuksesta elin­tar­vi­ke­ket­juun sovellettavista ris­ki­nar­vioin­neis­ta

E 34/2018 vp.

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto

MmV kirjallinen lausunto kokoukseen 6.6.2018

Valtioneuvoston selvitys EU-asetuksesta elintarvikeketjuun sovellettavista riskinarvioinneista

Elintarvikeketjun riskien arvioinnin ja hallinnan avoimuus sekä riskeistä viestintä on elintärkeä asia ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta. Riskinarvioinnin ja EU:n EFSA-viraston kehittäminen on sekä yleinen etu että kaikkien osapuolten edun mukaista. Elintarviketurvallisuuden laiminlyönnit voivat nimittäin käydä kaikille osapuolille taloudellisestikin hyvin kalliiksi.

Komission esitys on vastaus toisaalta taannoiseen BSE-skandaaliin ja toisaalta glyfosaatin kieltämistä koskeneessa keskustelussa ilmenneeseen asiakirjojen avoimuuden puutteeseen. Lisäksi muutostarpeita nousi esiin säädöksien REFIT-”terveystarkastuksessa” ja siihen liittyneissä kuulemisissa.

Komission esitys on selvä edistysaskel. Siinä kehitetään riskiviestintää, vahvistetaan EFSA:n johtokuntaa (jäsenmaat sekä äänivaltaiset kuluttajien, ympäristöjärjestöjen, viljelijäjärjestöjen ja elinkeinoelämän jäsenet), perustetaan uusi tutkimusrekisteri, lisätään kuulemisia tutkimuksista, annetaan komission asiantuntijoille tarkastusvaltuuksia sekä mahdollisuuksia tehdä omia tutkimuksia jne.

Esityksessä on yhtiöille annettu mahdollisuus hakea eräille tiedoille luottamuksellisuutta. Tähän on luotu uusi menettely. Se yhdenmukaistaa kahdeksan elintarvikeketjua koskevan säädöksen julkisuussäännökset. Tämän luottamuksellisuutta koskevan artiklan 39 toimiala on kuitenkin varsin laaja. Se mahdollistaa monien tärkeiden perustietojen ja yksityiskohtien hakemisen luottamukselliseksi (kohta 2). Tällaiset tiedot voisi julkaista vain kiireisessä hätätilanteessa ja terveysvaikutuksia koskevien päätelmien osana (kohta 4). Siksi olisi tärkeää, että kohdasta 2 poistettaisiin ainakin alakohdat 1 ja 4, jotka koskevat tieteellisiä menetelmiä ja kohteen kvantitatiivista koostumusta.

Perusmuistiossa esitetty Suomen kanta Komission esitykseen on myönteinen, rakentava ja kannatettava.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa