Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hossan kansallispuiston luontoarvoja nakerretaan jo

Kuva: Juho Holmi / Flickr, CC BY-ND 2.0

Hossan kansallispuistoa perustettaessa vakuutettiin, että ulos jäävät arvokkaat alueet turvataan kaavoituksen keinoin. Jo nyt lupaukset ovat unohtuneet, Luonnonsuojeluliitto harmittelee.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ja Ylä-Kainuun Luonto ry ovat jättäneet Hossaa koskevasta kaavasta lausunnon.

”Hossan maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkailta rantametsiltä melontareittien ja retkeilyreittien varrelta ollaan kaavassa poistamassa suoja. Useissa rantojensuojeluohjelman kohteissa suunnitellaan merkittävää lisärakentamista”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin toiminnanjohtaja Ari Jäntti.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry ja Ylä-Kainuun luonto ry vaativat, että Hossan rantaosayleiskaavan muutosesitys valmistellaan uudelleen. Myös varsinaiseen kansallispuistoon kuulumattomien reuna-alueiden luontoarvot pitää säilyttää.

”Kansallispuisto on meille tärkeä ja rakas. Haluamme, että sen luontoarvoja ja matkailuarvoja ei pilata esimerkiksi tekemällä hakkuita aivan kansallispuiston rajalla tai kaavoittamalla liian tiuhaan. Totesimme jo valmisteluvaiheessa, että jos kansallispuistosta pois jääneiden alueiden tulevaisuus halutaan ratkaista kaavoituksella, tämä olisi ollut syytä varmistaa ennen kuin arvokkaat alueet rajataan ulos puistosta. Näin ei tehty ja nyt kaavoituksessa ollaan menossa auttamattomasti pieleen”, huomauttaa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Lisää aiheesta:

Hossan pelastamiseen hakkuilta ja edelleen kansallispuistoaloitteen edistämiseen on osallistunut monia järjestöjä ja kansanliikkeitä: https://www.sll.fi/ajankohtaista/malja-monien-vaiheiden-hossalle

Luonnonsuojeluliitto esitti perustamisvaiheessa huolensa muun muassa niistä valtion retkeilyalueen osista, Natura 2000 -verkoston alueista ja rantojensuojeluohjelman alueista, jotka jäivät kansallispuiston ulkopuolelle. https://www.sll.fi/ajankohtaista/liitto/2017/sll-ymv-hossa-210317

Lisätiedot

Ari Jäntti, toiminnanjohtaja, Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri, p. 040 7741 983

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, Luonnonsuojeluliitto, p. 050 532 3219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa