Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Uusi työkalu luon­to­sel­vi­tys­ten tason arviontiin

Luonnonsuojeluvaliokuntamme on valmistellut keskustelupaperin luontoselvitysten tason kehittämisestä. Tätä voit käyttää apuna ja tarkastuslistana kun lausut kaavoista, yva-hankkeista ja erilaisia lupia varten tehdyistä luontoselvityksistä!

Kuva: Suvi Elo

Luontoselvityksillä tarkoitetaan lajien ja luontotyyppien selvityksiä. Niitä tehdään muun muassa kaavoituksen, erilaisten hankkeiden sekä suojelu- ja virkistysalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien yhteydessä. Monet lait edellyttävät luonnonolojen luotettavaa kuvaamista ja erityisarvojen esittämistä sekä luontovaikutusten arviointia. Lait tai asetukset eivät kuitenkaan määrää yksityiskohtaisesti selvitysten sisältöä, laajuutta, laadunvarmennusta tai tekijöiden ammattitaitoa.

Luontoselvitysten taso ja laatu vaihtelevat suuresti

Tilaajat, päättäjät ja valitettavan monet selvitysten tekijätkään eivät aina ole perillä siitä millainen luontoselvityksen pitäisi olla. Myös hankkeen aikataulu ja selvityksiin varatut resurssit sekä halvimman tekijän valinta voivat vaikuttaa merkittävästi selvityksen sisältöön. Nämä eivät ole lain mukaisia perusteluja luontoselvitysten tai vaikutusten arviointien sisällön ja riittävyyden arvioinneissa.

Työ jatkuu

Tämä vinkkilista on tehty kohdealueen luontoa kuvaavia selvityksiä varten. Oikea käsitys paikan luonnosta ja luontoarvoista on kaiken suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin perusta. Hankkeiden luotovaikutusten arvioinnista tehdään myöhemmin oma vastaava paperi.

Otamme mielellämme hyviä kommentteja vastaan, koska tarkoitus on päivittää tätä paperia kerran vuodessa Luonnonsuojeluliiton nettisivulle.

Julkaistu paperi löytyy täältä.

Kysy lisää:

  • Markku Nironen, biologi, markku.nironen(at)gmail.com
  • Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola(at)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa