Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Uusi energia- ja ilmastostrategia pienentää Suomen hiilinielua pysyvästi

Valtioneuvoston tänään torstaina julkistama uusi energia- ja ilmastostrategia keskittyy bioenergian käytön ja metsien hakkuiden lisäämiseen. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä strategia ei lupaa hyvää Suomen ilmastotyölle saati luonnon ja ympäristön kestävyydelle.

Tukkipino
Kuva: Luonto-Liiton metsäryhmä

”Suomi hyppää bioenergiakelkkaan. Luonto ja ympäristö jäävät kyydistä”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energia-asiantuntija Hanna Aho.

”Suomen tavoitteiden tulisi perustua Pariisin ilmastosopimuksen lämpenemistavoitteeseen eli 1,5 asteeseen. Vuoteen 2050 mennessä tulisi tavoitella 100% uusiutuvaa energiaa ja hiilinielujen tasosta huolehtimista. Uusi strategia ei vie riittävästi näitä tavoitteita kohti.”

Suomi menettää hiilinieluaan

Strategia jatkaa hallituksen suunnitelmaa lisätä metsien hakkuita ja metsäenergian käyttöä. Luonnonsuojeluliiton laskelmien mukaan tämän seurauksena hiilinielu pienenee pysyvästi noin 40 prosentilla suhteutettuna 2000-luvun alkuun. Kasvihuonekaasupäästöinä tämä vastaa liikennesektorin päästöjä.

”Strategian pohjana oleva suurin kestävä puuntuotannollinen hakkuumäärä ei todellisuudessa kuvaa mitään kestävää. Se on puuntuotannollinen äärimmäisyys. Jos hakkuut lisääntyvät, on ilmastovaikutus negatiivinen. Jo tällä hetkellä metsäluonnon tilanne on heikko ja lisähakkuut aiheuttavat painetta metsäluonnolle”, sanoo Luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Paloma Hannonen.

Kivihiilen korvaaminen turpeella on ilmastopetosta 

Uudessa strategiassa erittäin huono uutinen ilmastolle on turpeen käytön kasvu vuoteen 2020 mennessä. Vaikka turpeen käytön määrän arvioidaan palautuvan nykyiselle tasolle vuoteen 2030 mennessä, ehtii turpeenpoltto tehdä tuhojaan ilmastolle ja luonnolle. Turpeen päästöt ovat suuremmat kuin kivihiilen.

”Tutkijoiden mukaan maapallon lämpötilan nousun pitäminen 1,5 asteessa tarkoittaa kivihiilen poltosta luopumista globaalisti vuoteen 2025 mennessä. Myös kotimaisen kivihiilemme, eli turpeen, käyttö tulisi lopettaa samalla. Kivihiilen korvaaminen turpeella on ilmastopetosta”, suojeluasiantuntija Hanna Aho sanoo.

”Nyt olisi tarvittu reippaita satsauksia uusiutuviin energialähteisiin, jotka eivät perustu polttamiseen. Kokonaan uusiutuviin perustuvan järjestelmän rakentamisessa tuulivoiman määrän kaksinkertaistaminen nykyisestä on vielä pieni liike. Strategian yhteydessä tehty täysin uusiutuvaan energiaan perustuva selvitys on tervetullut keskustelunavaus, mutta ei vielä toimintasuunnitelma”, Aho muistuttaa.

Lisää aiheesta

Lisää liikenteen uudistamisesta energia- ja ilmastostrategiassa: http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2016/suomen-energialinjaukset-mahdollisesti-haitallisia-ilmastolle

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa