Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ympäristöasiat säilytettävä valtiolla maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa hallituksen keväistä linjausta, että ympäristö- ja luonnonsuojeluasioiden valvonta säilytetään valtiolla eikä niitä siirretä maakunnille. Ympäristöosaamisen keskittäminen yhteen valtion virastoon edistäisi kustannustehokkuutta ja yrityksillekin tärkeää yhden luukun periaatetta. Samalla turvattaisiin ympäristöön liittyvä perustuslaillinen yleisen edun valvonta.

Sipilän hallitus linjasi keväällä, että maakunnille kuuluvat alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistäminen, kun taas valtiolle säilytetään perusoikeudet ja yleisen edun valvonta. Tässä toimivallan jaossa esimerkiksi kaavoitus siirtyy kokonaan maakunnille mutta ympäristölliset luvat, niiden valvonta ja luonnonsuojelu pysyvät valtiolla. Samalla kaikki nykyisten ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen laillisuus- ja oikeusvalvontatehtävät kerätään yhteen valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon.

”Uusi LUOVA kokoaa valtionhallinnon ympäristöasiantuntijat yhteen virastoon. Tämä on isoihin hankkeisiin lupia hakevien yritystenkin etu, sillä LUOVA edistää yhden luukun periaatetta ja varmistaa yhdenvertaisen lupalinjan koko maassa”, sanoo toiminnanjohtaja Päivi Lundvall Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Luonnonsuojeluliitto arvioi, että erikoisosaamisen keskittäminen yhteen virastoon voi tuottaa myös tuomioistuinkäsittelyn kestäviä laadukkaita lupia entistä nopeammin. Pienten ympäristöhankkeiden lupiin uudistus ei vaikuta vaan ne hoidetaan jatkossakin kunnissa.

Menossa olevan maakuntalain lausuntokierroksen aikana eräät tahot ovat esittäneet, että ympäristö- ja luonnonsuojeluasiat siirrettäisiin valtiolta maakuntiin.

”Ympäristöasioiden ja asiantuntijoiden hajottaminen 18 eri maakuntaan yhden LUOVAn sijasta ei olisi kustannustehokasta vaan vähien voimavarojen haaskausta”, Lundvall muistuttaa.

Maakunnissa ympäristöasioiden puolueeton valmistelu ja valvonta vaarantuisi , jos elinkeinoasioita hoitava osasto hakisi lupia saman talon ympäristöpuolelta. Tämä maakunnan sisäinen eturistiriita vaarantaisi jo perustuslain mukaista ympäristöön liittyvän yleisen edun puolueetonta valvontaa.

Eniten erimielisyyttä on ollut isojen vesitalouslupien valvonnasta.

”On järkevää, että luvan antanut viranomainen valvoo onko lupaa noudatettu, koska tuntee asian parhaiten. Lisäksi isoissa hankkeissa tarvitaan monia lupia. On kaikkien kannalta tehokkainta, että valtion lupaviranomainen käy valvomassa laitoksen kaikki asiat samalla kertaa”, Lundvall sanoo.

Jaa sosiaalisessa mediassa