Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Helsingin yleiskaavan säästettävä luontoa, ilmastoa ja kukkaroa

Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee keskiviikkona 26.10. kokoontuvalle Helsingin kaupunginvaltuustolle yleiskaavan palauttamista uuteen käsittelyyn. Nykyisellään kaavaehdotus hävittää liiton arvion mukaan merkittävästi arvometsiä ja muuta arvoluontoa sekä kaupunkilaisille tärkeitä viheralueita.

Helsingin Keskuspuisto
Helsingin Keskuspuisto. Kuva: Aikoara (CC BY 2.0)

Helsingin kaupungin yleiskaavan laadinnassa korostettu rakentamistarve ei perustu yksin asuntojen lisätarpeeseen, vaan haluun lisätä asumisväljyyttä. Tämä supistaisi kaupunkilaisten arvostamia luonto- ja virkistysalueita ja kasvattaisi kaupungin ilmastopäästöjä, Luonnonsuojeluliitto korostaa.

Yleiskaavan tavoite on sovittaa Helsinkiin 860 000 asukasta eli noin 100 000 enemmän kuin kaupungin tietokeskus arvioi vuoden 2050 asukasluvuksi perusennusteessaan. Tämän lisäksi pääkaupungin tavoitteena on lisätä jokaisen Helsingin asukkaan asuinpinta-alaa 8 neliömetrillä. Yksin jälkimmäinen tavoite merkitsee vähintään 7 miljoonan neliömetrin lisärakentamista. Tämä on yli kolmannes siitä uudesta asuinrakennusalasta, jota yleiskaava havittelee. Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen taloudellisen tilanteen kiristyessä on harkitsematonta pyrkiä kasvattamaan asuntojen kokoa. Helsingin asumisväljyys on jo nyt hieman yli Tukholman (Helsinki 34 m2/asukas, Tukholma 33 m2/asukas).

”Helsingin poliittisten päättäjien ja Suomen pääkaupungin tulisi näyttää kansainvälisestikin esimerkkiä kestävän elämäntavan tavoittelussa. Yleiskaavaehdotus ei sitä tee”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton varapuheenjohtaja Sirkku Manninen.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Helsingin kaupunginvaltuuston tulisi sopeuttaa tärkeä ja kauaskantoinen yleiskaava ihmisten ja ympäristön kantokykyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa kaavan palauttamista jatkovalmisteluun. Liitto muistuttaa, että Helsinki voi säästää yleiskaavaehdotuksessa nyt rakennusmaaksi tavoiteltuja viheralueita pelkästään luopumalla turhan tilan tavoittelusta ja keskittymällä vain tarpeellisten uusien asuntojen rakentamiseen.

”Yleiskaava pitää uusia niin, että mahdollisuudet säästää kaupunkilaisille ja luonnolle tärkeät viheralueet selvitetään. Rakentaa voi myös viheralueet huomioiden”, painottaa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja Antti Halkka.

Suomen luonnonsuojeluliiton suurin paikallisyhdistys, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, on koonnut kansalaisille tärkeät alueet kaavakartalle. Selvitys perustuu yleiskaavasta annettuihin muistutuksiin, joita annettiin kaikkiaan 1444.

Eniten keskustelua herättäneet yleiskaavan uhkaamat luontokohteet ovat Keskuspuistossa, jossa ylimääräisiä rakennusalueita on helppo karsia. Vartiosaari puolestaan olisi mahdollista suunnitella osayleiskaavassa merelliseksi virkistysalueeksi. Molemmat kohteet ovat saaneet tuekseen kansanliikkeen. Muita luonnoltaan erityisen arvokkaita ja uhattuja alueita ovat esimerkiksi Vanhankaupunginlahden lintuparatiisin Pornaistenniemi sekä Vuosaaressa sijaitseva Ramsinniemi ja Lauttasaaren edustan Melkki.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee yleiskaavan hyväksymistä keskiviikkona 26.10. kaupungintalolla. Valtuuston kokousta edeltää kansalaisten mielenilmaus luonnon puolesta kaupungintalon edessä, Senaatintorin puolella, klo 15.00-17.30. Lisätietoja mielenilmauksesta löytyy täältä:https://www.facebook.com/events/1788917134722336/

Lisää aiheesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tiedote (14.10.2016)

Järjestöjen vuorovaikutusraportti Helsingin yleiskaavasta: Osallisten näkemyksiä viheralueista, kulttuuriympäristöistä ja vuorovaikutuksesta (24.10.2016)

Lisätietoja

Sirkku Manninen, varapuheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 040 5631546, sirkku.manninen(a)sll.fi
Antti Halkka, varapuheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, p. 050 308 2795, antti.halkka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa