Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Merimetson suojelu on yhteinen, paikallinen ponnistus

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen, että ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä saavutettiin sopu merimetsoon liittyvien konfliktien ratkaisuista. Kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin (r) johtaman työryhmän yksimielinen mietintö luovutettiin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.) keskiviikkona.

Merimetso-työryhmä esittää, että suojelutyöhön perustetaan paikallisia yhteistyöryhmiä. Lisäksi ympäristöministeriön johdolla kehitetään ohjeistuksia, neuvontaa, tutkimusta, korvauksia ja kansainvälistä yhteistyötä.

”Työryhmän paras esitys on paikallisten yhteistyöryhmien perustaminen. Jos merimetsoista koetaan ongelmia, niistä on parasta keskustella paikallisesti kaikkien osapuolten kesken. Näin saadaan parhaiten yhteinen käsitys ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista”, sanoo Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Merimetsosta haittaa kärsivä voi hakea suojelusta poikkeuslupia merkittävien vahinkojen torjumiseksi. Peräti 78 prosenttia hakemuksista on viime vuosina hyväksytty.

”Lakeja ei tarvitse muuttaa, mutta lupaohjeistusten ja neuvonnan kehitys jatkuu”, Veistola sanoo.

Työryhmä esittää lisäksi, että merimetsojen seurantaa ja tutkimusta sekä kansainvälistä yhteistyötä kehitetään edelleen. Saatujen tietojen ja kokemusten perusteella ympäristöministeriö voi tarvittaessa päivittää merimetson kannanhoitosuunnitelman.

Luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä kalastusvakuutusten ja luonnonvaraisten eläinten aiheuttamien vahinkojen korvausrahojen turvaamista valtion budjetissa. Maa- ja metsätalousministeriö selvittää lisäksi mahdollisuudet hyödyntää Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa.

”Nyt on kaikkien tahojen kesken muodostettu laaja toimenpidepaketti merimetson ja ihmisen yhteiselämän edistämiseksi. Toivomme yhteistyön jatkuvan yhtä rakentavasti myös paikallisryhmissä”, Veistola lisää.

Mikä merimetso-työryhmä?

Merimetso pesi nyky-Suomessa itsenäisyyden aikana ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Vuonna 2015 Suomen merialueilla pesi 24 015 merimetsoparia 48 yhdyskunnassa. Suojeltu merimetso on aiheuttanut joillakin paikkakunnilla kalastukseen tai mökkiasutukseen liittyviä kiistoja. Tästä syystä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen asetti laajapohjaisen työryhmän, jonka puheenjohtaja oli kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Työryhmän tavoitteena oli saavuttaa eri tahojen välillä yhteisymmärrys merimetsokannan kokoon ja kasvuun liittyvistä tiedoista, lintujen aiheuttamien vahinkojen rajoittamistarpeesta ja -keinoista sekä tehdä jatkotoimia koskevia ehdotuksia. Luonnonsuojeluliittoa työryhmässä edusti Tapani Veistola.

Jaa sosiaalisessa mediassa