Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Tarastin esityksen pohjalta kehitettävä Suomen ym­pä­ris­tö­vi­ras­to

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä selvitysmies Lauri Tarastin esittämä aluehallinnon uudistusmalli on hyvä, mutta sitä kannattaa kehittää vielä paremmaksi yhdistämällä kaikki valtion ympäristötehtävät aluehallintovirastoon.

Tarasti esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) tehtävien siirtoa pääosin valtakunnalliseksi muutettavaan aluehallintovirastoon (AVI). Näin tapahtuisi myös ympäristöasioissa esimerkiksi ympäristölupien valvonnassa.

”Olisi tehokasta perustaa ympäristöasioille uusi keskusvirasto. Yhden luukun periaate, sujuvoittaminen ja hallinnon säästötarve toteutuisivat parhaiten yhdistämällä aluehallinnon, ELY-keskusten ja Tukesin ympäristötehtävät. Näin turvattaisiin parhaiten yleisen edun valvonta ympäristöasioissa”, johtava asiantuntija Ilpo Kuronen esittää.

Vastaavia keskusvirastoja ovat esimerkiksi Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus ja Liikennevirasto. Ympäristövirastossa olisi ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, maankäyttö ja vesien- ja merenhoito sekä ympäristövaikutusten arviointi. Tukesin myöntämät kaivos- ja kemikaaliluvat olisivat tiiviissä yhteydessä ympäristölupiin, vesien- ja luonnonsuojeluun.

”Ympäristöasiat ovat vaikutuksiltaan monesti valtakunnallisia eivätkä ne noudata maakuntien rajoja. Ympäristöasiat ovat myös luonteeltaan oikeusharkintaa eikä niitä tule alistaa poliittiseen manipulointiin. Nykyiset ELY-keskusten ympäristötoimipisteet pitää säilyttää. On tärkeää, että viranomaisia on alueilla niin, että he voivat käydä viivytyksettä tarkastamassa esimerkiksi kaivoksen tai tehtaan ongelmatilanteita”, Kuronen painottaa.

Luonnonsuojeluliiton mielestä on tärkeää, että ympäristöministeriö ohjaa uuttaa keskusvirastoa. Myös viranomaisille on tärkeää turvata riittävät voimavarat ja osaaminen.

Jaa sosiaalisessa mediassa