106 tulosta haulle “vieraslajit”

Jättiputkitiimit taas liikkeellä – haitallisen vieraskasvin torjunta jatkuu Varsinais-Suomessa

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa erittäin haitallisten vieraskasvilaji jättiputkien torjuntaa ja maanomistajien neuvontaa Varsinais-Suomessa kesällä 2021. Kesän 2023 loppuun jatkuvaa torjuntatyötä tehdään 12 yhteistyökunnan alueella – sekä kuntien että yksityisten henkilöiden omistamilla kiinteistöillä.

https://www.sll.fi/2021/05/24/jattiputkitiimit-taas-liikkeella-haitallisen-vieraskasvin-torjunta-jatkuu-varsinais-suomessa/

Jättiputken torjuntavoitto Varsinais-Suomessa: lähes kahdeksan jalkapallokentällistä

Suomen luonnonsuojeluliitto torjui jättiputkea yhteensä 5,6 hehtaaria eli lähes kahdeksan jalkapallokentällistä kuluneena kesänä yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Samalla asukkaille annettiin tietoa jättiputkien ja muiden haitallisten vieraslajien luonto- ja terveysvaikutuksista.

https://www.sll.fi/2020/11/06/jattiputken-torjuntavoitto-varsinais-suomessa-lahes-kahdeksan-jalkapallokentallista/

Kom med i VieKas verksamhet

Spridningen av invasiva främmande arter förhindras genom samarbete mellan medborgare, kommuner, or­ga­ni­sa­tio­ner och företag. Kuva: Raisa Ranta / SLL Siirry sisältöön Invasiva främmande arter hotar de finländska inhemska arterna och invaderar livsmiljöer. Finlands lag om främmande arter förpliktar till att förhindra spridningen av invasiva främmande arter

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life-sve/kom-med-i-viekas-verksamhet/

Information om VieKas LIFE -projektet

Identifiera – Rapportera – Bekämpa! Vad är VieKas LIFE för något? VieKas = VierasKasvi! VieKas LIFE-projektet bekantar finländarna med invasiva främmande arter och den skada till exempel jättebalsaminen, jättelokan och den gula skunkkallan orsakar. Praktisk naturvård som lindrar klimat- och miljöångesten Det hot mot den finländska naturen som invasiva främmande

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life-sve/information-om-projektet/

Jättiputkien kimppuun koivutisleellä (VieKas LIFE)

Suomen luonnossa ja asuinalueilla leviää haitallisia vieraslajeja,  joiden torjuntaan tarvitaan tehokkaita ja luontoystävällisiä keinoja. Tietyistä puulajeista hidaspyrolyysitekniikan avulla tuotettujen nesteiden on todettu toimivan tehokkaasti leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa. Niistä toivotaankin tehokasta, nopeasti biohajoavaa ja ympäristöystävällistä vaihtoehtoa synteettisille kasvintorjunta-aineille – nyt myös haitallisten vieraskasvien torjuntaan. Luonnonvarakeskuksen tutkimusryhmän tuore tutkimus osoittaa, että koivutisle

https://www.sll.fi/2020/09/22/jattiputkien-kimppuun-koivutisleella-viekas-life/