98 tulosta haulle “vieraslajit”

Jättiputken torjuntavoitto Varsinais-Suomessa: lähes kahdeksan jalkapallokentällistä

Suomen luonnonsuojeluliitto torjui jättiputkea yhteensä 5,6 hehtaaria eli lähes kahdeksan jalkapallokentällistä kuluneena kesänä yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Samalla asukkaille annettiin tietoa jättiputkien ja muiden haitallisten vieraslajien luonto- ja terveysvaikutuksista.

https://www.sll.fi/2020/11/06/jattiputken-torjuntavoitto-varsinais-suomessa-lahes-kahdeksan-jalkapallokentallista/

Kom med i VieKas verksamhet

Spridningen av invasiva främmande arter förhindras genom samarbete mellan medborgare, kommuner, or­ga­ni­sa­tio­ner och företag. Kuva: Raisa Ranta / SLL Siirry sisältöön Invasiva främmande arter hotar de finländska inhemska arterna och invaderar livsmiljöer. Finlands lag om främmande arter förpliktar till att förhindra spridningen av invasiva främmande arter

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life-sve/kom-med-i-viekas-verksamhet/

Jättiputkien kimppuun koivutisleellä (VieKas LIFE)

Suomen luonnossa ja asuinalueilla leviää haitallisia vieraslajeja,  joiden torjuntaan tarvitaan tehokkaita ja luontoystävällisiä keinoja. Tietyistä puulajeista hidaspyrolyysitekniikan avulla tuotettujen nesteiden on todettu toimivan tehokkaasti leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa. Niistä toivotaankin tehokasta, nopeasti biohajoavaa ja ympäristöystävällistä vaihtoehtoa synteettisille kasvintorjunta-aineille – nyt myös haitallisten vieraskasvien torjuntaan. Luonnonvarakeskuksen tutkimusryhmän tuore tutkimus osoittaa, että koivutisle

https://www.sll.fi/2020/09/22/jattiputkien-kimppuun-koivutisleella-viekas-life/

Kommentteja biodiversiteettiohjelman toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin

Suomen luonnon hyväksi tehty toimintaohjelma toteutui paremmin kuin sen tavoite, koska luonnon köyhtyminen jatkui. Ensi vuonna tehtävässä uudessa ohjelmassa toimia tulee tehostaa. Siinä koko työn ajan jatkuva vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta voi olla suureksi avuksi.

https://www.sll.fi/2020/04/05/kommentteja-biodiversiteettiohjelman-toimenpiteiden-vaikuttavuuden-arviointiin/