110 tulosta haulle “vieraslajit”

Luonnonsuojeluliiton lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle Suomen kansallisen vieraslajiasetuksen ja vieraslajiluettelon päivittämisestä

VN/8911/2023 Vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä, toiminnanjohtaja Tapani Veistolan toimeksiannosta Suomen luonnonsuojeluliitto ry Lausuntopalvelu.fi 3.5.2023   Asia: Lausunto Suomen vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajiluettelon päivittämisehdotuksesta (VN/8911/2023) Yleistä suunnitelmaehdotuksesta Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua vieraslajiasetuksen ja Suomen vieraslajiluettelon päivitysehdotuksesta, ja pitää luettelon päivittämistä uusilla vieraslajeilla tarpeellisena. Luetteloon ehdotetaan lisättäväksi kanadanpiisku, korkeapiisku, isopiisku, vuorivaahtera, viitapihlaja-angervo, valkopajuangervo,

https://www.sll.fi/2023/05/03/luonnonsuojeluliiton-lausunto-maa-ja-metsatalousministeriolle-suomen-kansallisen-vieraslajiasetuksen-ja-vieraslajiluettelon-paivittamisesta/

Kansalaisaloite ”Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla”

Eduskunnan maa- ja metsävaliokunta järjesti avoimen kuulemisen ansarautojen kieltämistä esittäneestä kansalaisaloitteesta. Ensisijaisesti näin pitäisikin tehdä, poikkeuksena hiirenloukut ja minkin pyynti lintuluodoilla. Toinen vaihtoehto on siivota metsästysasetuksen rautapykälästä pois ainakin orava, hilleri ja kärppä sekä säätää loukuille tekniset minimivaatimukset. Koulutus on tarpeen niille rautojen käyttäjille, jotka eivät ole käyneet metsästäjätutkintoa.

https://www.sll.fi/2022/09/16/kansalaisaloite-kaikki-metsastysraudat-kiellettava-lailla/

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa jättiputkien torjuntayhteistyötä Varsinais-Suomessa neljättä kesää

Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistää toiseksi viimeisen kesän haitallisten vieraslajien, jättiputkien torjunnassa. Torjuntatyötä tehdään ammattimaisesti 12 yhteistyökunnan alueella niin kunnan kuin yksityisten omistamilla alueilla.

https://www.sll.fi/2022/05/27/suomen-luonnonsuojeluliitto-jatkaa-jattiputkien-torjuntayhteistyota-varsinais-suomessa-neljatta-kesaa/

Luonnonsuojeluliitto kannattaa valkohäntäkauriin lisäämistä haitalliseksi vieraslajiksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa valkohäntäkauriin lisäämistä Suomen kansallisen vieraslajiasetuksen haitalliseksi vieraslajiksi vuoteen 2030 mennessä. Se esittää tutkittavasi myös isokauriin kotiuttamista Suomeen, jotta suurpedoille on tarjolla luontaisia saaliseläimiä.

https://www.sll.fi/2022/05/24/luonnonsuojeluliitto-kannattaa-valkohantakauriin-lisaamista-haitalliseksi-vieraslajiksi/

Suomen luonto on ajettu ahtaalle, mutta luontokato voidaan pysäyttää – ”Jos kehitys pystytään viemään johonkin suuntaan, se saadaan myös takaisin”

Suomessa luonnon heikentäminen alkoi jo satoja vuosia sitten, mutta todelliseen vauhtiin se pääsi 1900-luvun nousuhuumassa. Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho uskoo, että luontokato pystytään kääntämään. Se vaatii suojelun lisäämistä, ennallistamista ja muutoksia lainsäädäntöön. ”Ihminen ja luonto mahtuvat hyvin Suomeen, kunhan resurssien hyödyntäminen tehdään järkevästi”, hän sanoo.

https://www.sll.fi/2022/02/24/suomen-luonto-on-ajettu-ahtaalle-mutta-luontokato-voidaan-pysayttaa/

Suomen luonnonsuojeluliiton kysely: Kunnat tarvitsevat lisää resursseja haitallisten vieraslajien hallintaan

Suomen luonnonsuojeluliiton tekemän kyselyn mukaan kunnat pitävät haitallisten vieraslajien torjuntaa ja leviämistä ennaltaehkäisevää työtä tärkeänä, mutta vain harvassa kunnassa siihen on riittävästi resursseja. Kunnat toivovat myös lisää ohjeistusta ja koulutusta vieraslajitilanteen hallintaan. Haitalliset vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle.

https://www.sll.fi/2022/02/21/suomen-luonnonsuojeluliiton-kysely-kunnat-tarvitsevat-lisaa-resursseja-haitallisten-vieraslajien-hallintaan/