110 tulosta haulle “vieraslajit”

Kestävään valkohäntäkaurispolitiikkaan

Valkohäntäkauriin hoidon kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehiksi Lauri Kontron ja Esa Härmälän. He kävivät keskustelemassa Luonnonsuojeluliitossa. Tässä muistiomme selvitysmiehille heidän kysymystensä vaihtoehdoista, ottaen huomioon heidän tehtävänsä mahdollisen rajat. Korostimme kaurisryhmän yhteistä kannanhoitosuunnitelmaa ja ilveksen metsästyksen vähentämistä.

https://www.sll.fi/2022/12/23/kestavaan-valkohantakaurispolitiikkaan/

Luonnonsuojeluliiton lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle Suomen kansallisen vieraslajiasetuksen ja vieraslajiluettelon päivittämisestä

VN/8911/2023 Vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä, toiminnanjohtaja Tapani Veistolan toimeksiannosta Suomen luonnonsuojeluliitto ry Lausuntopalvelu.fi 3.5.2023   Asia: Lausunto Suomen vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajiluettelon päivittämisehdotuksesta (VN/8911/2023) Yleistä suunnitelmaehdotuksesta Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua vieraslajiasetuksen ja Suomen vieraslajiluettelon päivitysehdotuksesta, ja pitää luettelon päivittämistä uusilla vieraslajeilla tarpeellisena. Luetteloon ehdotetaan lisättäväksi kanadanpiisku, korkeapiisku, isopiisku, vuorivaahtera, viitapihlaja-angervo, valkopajuangervo,

https://www.sll.fi/2023/05/03/luonnonsuojeluliiton-lausunto-maa-ja-metsatalousministeriolle-suomen-kansallisen-vieraslajiasetuksen-ja-vieraslajiluettelon-paivittamisesta/

Kansalaisaloite ”Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla”

Eduskunnan maa- ja metsävaliokunta järjesti avoimen kuulemisen ansarautojen kieltämistä esittäneestä kansalaisaloitteesta. Ensisijaisesti näin pitäisikin tehdä, poikkeuksena hiirenloukut ja minkin pyynti lintuluodoilla. Toinen vaihtoehto on siivota metsästysasetuksen rautapykälästä pois ainakin orava, hilleri ja kärppä sekä säätää loukuille tekniset minimivaatimukset. Koulutus on tarpeen niille rautojen käyttäjille, jotka eivät ole käyneet metsästäjätutkintoa.

https://www.sll.fi/2022/09/16/kansalaisaloite-kaikki-metsastysraudat-kiellettava-lailla/