46 tulosta haulle “vieraslajit”

Tietoa VieKas LIFE -hankkeesta

Tietoa Viekas (Finvasive) LIFE -hankkeesta Mikä VieKas LIFE? VieKas = VierasKasvi! VieKas LIFE -hanke perehdyttää suomalaiset haitallisiin vieraslajeihin ja niiden aiheuttamiin haittoihin hankkeen esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla. Käytännön luonnonsuojelua, joka helpottaa ilmasto- ja ympäristöahdistusta Haitallisten vieraslajien aiheuttama uhka suomalaiselle luonnolle tulee korostumaan tulevaisuudessa ilmaston lämmetessä, mikä mahdollistaa yhä

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life/tietoa-hankkeesta/

Information om VieKas LIFE -projektet

Tietoa Viekas (Finvasive) LIFE -hankkeesta Vad är VieKas LIFE för något? VieKas = VierasKasvi! VieKas LIFE-projektet bekantar finländarna med invasiva främmande arter och den skada till exempel jättebalsaminen, jättelokan och den gula skunkkallan orsakar. Praktisk naturvård som lindrar klimat- och miljöångesten Det hot mot den finländska naturen som invasiva främmande

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life-sve/information-om-projektet/

Kom med i VieKas verksamhet

Spridningen av invasiva främmande arter förhindras genom samarbete mellan medborgare, kommuner, or­ga­ni­sa­tio­ner och företag. Kuva: Raisa Ranta / SLL Siirry sisältöön Invasiva främmande arter hotar de finländska inhemska arterna och invaderar livsmiljöer. Finlands lag om främmande arter förpliktar till att förhindra spridningen av invasiva främmande arter

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life-sve/kom-med-i-viekas-verksamhet/

Jättiputkien kimppuun koivutisleellä (VieKas LIFE)

Suomen luonnossa ja asuinalueilla leviää haitallisia vieraslajeja,  joiden torjuntaan tarvitaan tehokkaita ja luontoystävällisiä keinoja. Tietyistä puulajeista hidaspyrolyysitekniikan avulla tuotettujen nesteiden on todettu toimivan tehokkaasti leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa. Niistä toivotaankin tehokasta, nopeasti biohajoavaa ja ympäristöystävällistä vaihtoehtoa synteettisille kasvintorjunta-aineille – nyt myös haitallisten vieraskasvien torjuntaan. Luonnonvarakeskuksen tutkimusryhmän tuore tutkimus osoittaa, että koivutisle

https://www.sll.fi/2020/09/22/jattiputkien-kimppuun-koivutisleella-viekas-life/