105 tulosta haulle “vieraslajit”

Kestävään valkohäntäkaurispolitiikkaan

Valkohäntäkauriin hoidon kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehiksi Lauri Kontron ja Esa Härmälän. He kävivät keskustelemassa Luonnonsuojeluliitossa. Tässä muistiomme selvitysmiehille heidän kysymystensä vaihtoehdoista, ottaen huomioon heidän tehtävänsä mahdollisen rajat. Korostimme kaurisryhmän yhteistä kannanhoitosuunnitelmaa ja ilveksen metsästyksen vähentämistä.

https://www.sll.fi/2022/12/23/kestavaan-valkohantakaurispolitiikkaan/

Luonnonsuojeluliiton vieraslajityöllä ehkäistiin jälleen luontokatoa ympäri Suomea

Suomen luonnonsuojeluliiton työntekijät ja vapaaehtoiset torjuivat jo neljättä kesää haitallisia vieraskasveja jättiputkea, jättipalsamia ja keltamajavankaalia. Torjuntaa ja seurantaa tehtiin kuuden maakunnan alueella yhteensä 330 kohteella. Torjuntaa jatketaan vielä vuonna 2023 – tämän jälkeen vastuu torjunnasta siirtyy yksityisille maanomistajille ja kunnille.

https://www.sll.fi/2022/10/04/luonnonsuojeluliiton-vieraslajityolla-ehkaistiin-jalleen-luontokatoa-ympari-suomea/

Luonnonsuojeluliiton vieraslajityö löi ennätyksiä kesällä 2021 – torjuntaa tehtiin lähes 50 hehtaarilla

Suomen luonnonsuojeluliitto torjui kesällä haitallisia vieraskasvilajeja – jättiputkea, jättipalsamia ja keltamajavankaalia – ennätysmäärän, yhteensä lähes 50 hehtaaria kuuden maakunnan alueella. Lisäksi vapaaehtoisten vieraslajikoulutukset, eri tahojen kanssa tehty yhteistyö sekä viestintäkampanjat edistivät vieraslajitoiminnan laajenemista Suomessa.

https://www.sll.fi/2021/10/20/luonnonsuojeluliiton-vieraslajityo-loi-ennatyksia-kesalla-2021-torjuntaa-tehtiin-lahes-50-hehtaarilla/

Mikä iNaturalist ja miten sitä voi hyödyntää vieraslajityössä?

iNaturalist on luontohavaintojen ilmoitussovellus, joka kokoaa maailman luontoharrastajat yhdeksi yhteisöksi. Sovellus madaltaa entisestään kynnystä ilmoittaa havaintoja myös luontoon karanneista vieraslajeista, mikä tekee siitä tärkeän työkalun haitallisten vieraslajien leviämisen pysäyttämisessä.

https://www.sll.fi/2021/04/29/mika-inaturalist-ja-miten-sita-voi-hyodyntaa-vieraslajityossa/

VieKas LIFE matkaraportti Slovenia 23.–28.9.2019: vieraslajitutkijoiden konferenssin tuliaiset Suomeen

VieKas LIFE vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä osallistui 23.–28.9.2019 Ljubljanassa, Sloveniassa järjestettyihin kahteen kansainväliseen vieraslajikonferenssiin. Matkan tarkoitus oli tutustua ja osallistua kansainväliseen keskusteluun haitallisista vieraslajeista ja oppia uutta saman tavoitteen äärellä työskenteleviltä tutkijoilta ja asiantuntijoilta. Kansainvälinen tietojen vaihto ja yhteistyö on myös osa VieKas LIFE -hanketta.

https://www.sll.fi/2019/10/02/viekas-life-matkaraportti-slovenia-23-28-9-2019-vieraslajitutkijoiden-konferenssin-suomen-tuliaiset/

Luonnonsuojeluliiton lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle Suomen kansallisen vieraslajiasetuksen ja vieraslajiluettelon päivittämisestä

VN/8911/2023 Vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä, toiminnanjohtaja Tapani Veistolan toimeksiannosta Suomen luonnonsuojeluliitto ry Lausuntopalvelu.fi 3.5.2023   Asia: Lausunto Suomen vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajiluettelon päivittämisehdotuksesta (VN/8911/2023) Yleistä suunnitelmaehdotuksesta Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua vieraslajiasetuksen ja Suomen vieraslajiluettelon päivitysehdotuksesta, ja pitää luettelon päivittämistä uusilla vieraslajeilla tarpeellisena. Luetteloon ehdotetaan lisättäväksi kanadanpiisku, korkeapiisku, isopiisku, vuorivaahtera, viitapihlaja-angervo, valkopajuangervo,

https://www.sll.fi/2023/05/03/luonnonsuojeluliiton-lausunto-maa-ja-metsatalousministeriolle-suomen-kansallisen-vieraslajiasetuksen-ja-vieraslajiluettelon-paivittamisesta/