110 tulosta haulle “vieraslajit”

Vieraslajit ovat luontokadon merkittävimpiä taustatekijöitä – parhaiten haittoja ehkäistään ennakoinnilla

Joulukuussa 2022 päättyneessä YK:n Montreal-Kunmingin biodiversiteettikokouksessa (COP15) päätettiin tavoitteista, joilla pyritään luontokadon pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE- vieraslajihankkeen Markus Seppälä ja Titta Vikstedt pohtivat blogikirjoituksessa kokouksen päätösten merkitystä vieraslajien pysäyttämisen kannalta ja arvioivat Suomessa tehtävän vieraslajityön onnistumisia ja kehittämistarpeita.

https://www.sll.fi/2023/02/02/vieraslajit-ovat-luontokadon-merkittavimpia-taustatekijoita-parhaiten-haittoja-ehkaistaan-ennakoinnilla/

Soolotalkoot-kesäkampanja innosti torjumaan haitallisia vieraslajeja

Vieraslajien torjuntaan keskittyvä Soolotalkoot-kampanja innosti suomalaisia ilmoittamaan vieraslajien kasvu- ja esiintymispaikoista sekä omaehtoisesti torjumaan haitallisia vieraslajeja. Kampanjan tavoitteena oli tarjota perinteisten ohjattujen vieraslajitalkoiden rinnalla mahdollisuus torjua vieraslajeja oman aikataulun ja sijainnin mukaan.

https://www.sll.fi/2021/08/28/soolotalkoot-kesakampanja-innosti-torjumaan-haitallisia-vieraslajeja/

Haitalliset vieraslajit ja vieraslajilaki – miten suomalaisten olisi hyvä toimia ja miksi?

Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -vieraslajihanke keräsi vieraslajeihin liittyviä kysymyksiä puutarha-aiheisilta keskustelupalstoilta ja virkamiehiltä ja haastatteli niiden pohjalta lainsäädäntöä valmistellutta lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppaista Maa- ja metsätalousministeriöstä. Keskustelussa oli mukana myös ministeriössä korkeakouluharjoittelua tekevä Meri Mäkelä. Maa- ja metsätalousministeriö toimii vieraslajiasioissa vastuuministeriönä.

https://www.sll.fi/2019/07/16/haitalliset-vieraslajit-ja-vieraslajilaki-miten-suomalaisten-olisi-hyva-toimia-ja-miksi/

Luonnonsuojeluliiton vieraslajitalkootoiminta laajenee – kesällä voi osallistua kitkentätalkoisiin myös kotipihalla tai kuntien Soolotalkoot-kohteilla

Luonnonsuojeluliitto järjestää kaikille avoimia haitallisen vieraskasvilaji jättipalsamin kitkentätalkoita jo kolmatta kesää Jyväskylän, Mikkelin, Kuopion ja Lappeenrannan alueella. Moneen talkookohteeseen on mahdollista mennä kitkemään jättipalsamia myös osana Soolotalkoot-kesäkampanjaa, joka mahdollistaa vieraslajityöhön osallistumisen järjestettyjen tapahtumien lisäksi omalla ajalla.

https://www.sll.fi/2021/05/28/luonnonsuojeluliiton-vieraslajitalkootoiminta-laajenee-kesalla-voi-osallistua-kitkentatalkoisiin-myos-kotipihalla-tai-kuntien-soolotalkoot-kohteilla/

Luonnonsuojeluliitto on mukana #KutsumatonVieras -vieraslajiviestintäkampanjassa

Jättipalsami puronvarressa, kurtturuusu hiekkarannalla, espanjansiruetana kotipuutarhassa, komealupiini niittyjä valtaamassa – haitallinen vieraslaji on kutsumaton vieras Suomen luontoon päästyään. Se vie kaiken tilan, ei poistu pyytämällä ja pahimmillaan uhkaa koko muuta juhlaväkeä – luonnon monimuotoisuutta. Ke 8.4. käynnistetty #KutsumatonVieras -kampanja kannustaa erityisesti kotipuutarhureita ja lähiluonnon hyvinvoinnista kiinnostuneita tunnistamaan ja torjumaan haitallisia

https://www.sll.fi/2021/04/09/luonnonsuojeluliitto-on-mukana-kutsumatonvieras-vieraslajiviestintakampanjassa/

Keväällä kannattaa torjua jättiputkia ja muita haitallisia vieraskasvilajeja

Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa suomalaisia yhdessä tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraskasvilajeja ja ilmoittamaan niistä eteenpäin. Esimerkiksi terveydelle haitallisia jättiputkia on nyt keväällä helpompaa ja ennen kaikkea turvallisempaa hävittää puutarhasta, kun ne ovat vielä pieniä taimia. Kaikki havainnot haitallisista vieraslajeista kannattaa ilmoittaa www.vieraslajit.fi -sivuston kautta.

https://www.sll.fi/2017/05/02/kevaalla-kannattaa-torjua-jattiputkia-ja-muita-haitallisia-vieraskasvilajeja/

Suomen luonnonsuojeluliiton viimeinen jättiputkien torjuntakesä käynnistyy Varsinais-Suomessa

Suomen luonnonsuojeluliiton maastotyöntekijät ovat torjuneet haitallista vieraskasvilajia jättiputkea 12 varsinaissuomalaisen kunnan alueella vuodesta 2019 lähtien. Jättiputkitiimi jatkaa torjuntaa ja maanomistajien neuvontaa vielä tulevan kesän ajan, jonka jälkeen kuntien ja yksityisten maanomistajien toivotaan jatkavan jättiputken torjuntatyötä pysyvän torjuntatuloksen saavuttamiseksi.

https://www.sll.fi/2023/05/09/suomen-luonnonsuojeluliiton-viimeinen-jattiputkien-torjuntakesa-kaynnistyy-varsinais-suomessa/

VieKas LIFE -hankkeen ja Suomen ympäristökeskuksen vastine HS:n 13.6.2019 mielipidekirjoitukseen

Lähetetty Helsingin Sanomien mielipidekirjoitustoimitukseen pe 13.6.2019 (julkaisematta vielä 14.6.) Kurtturuusun ja lupiinin kitkeminen palvelee luonnon monimuotoisuutta Tapio Yli-Kovero toi eilisessä (13.6.2019) mielipiteessään esille huolensa luonnon monimuotoisuudesta ja pölyttäjähyönteisten ahdingosta. Yli-Koveron väitteet Suomessa haitallisiksi vieraskasvilajeiksi luokitelluista kurtturuusuista ja komealupiinista ovat kuitenkin virheellisiä. Lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuus on tällä hetkellä uhattuna usealla

https://www.sll.fi/2019/06/14/viekas-life-hankkeen-ja-suomen-ymparistokeskuksen-vastine-hsn-13-6-2019-mielipidekirjoitukseen/

Puistot niityiksi ja lähikedot kuntoon

Luonnonsuojeluliitto työskentelee pölyttäjät huomioivien kuntien lisäämiseksi. Naantalissa ja Ylöjärvessä yhteistyö on alkanut jo tänä vuonna. Saako vanhoista pelloista hoitokokeiluilla kukkaniittyjä, miten uusniityn perustaminen onnistuu – entä innostuuko kuntien tekninen toimi nurmikoiden parturoinnin vähentämiseen tai kaupunkiketojen vaalimiseen? Maisema muutoksessa On paahteinen kesäkuun alku Naantalissa. Seisomme keskellä kovaa vauhtia rakentuvaa Luonnonmaan perhetalon

https://www.sll.fi/2024/06/11/puistot-niityiksi-ja-lahikedot-kuntoon/

Uusi vieraslajien hallinnan ”työkalupakki” tukee kuntien vieraslajityötä

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima VieKas LIFE-vieraslajihanke (2018–2023) kokosi hankkeen aikana hyödyllisiksi todettuja toimenpide-ehdotuksia ”vieraslajityökalupakiksi” tukemaan kuntien vieraslajityötä. Työkalupakin tarkoitus on auttaa kuntia ja kaupunkeja käynnistämään tai kehittämään vieraslajityötä alueellaan joko itsenäisesti tai yhteistyössä alueen asukkaiden, yhdistysten, yritysten tai naapurikuntien kanssa. Suomen vieraslajiportaalissa eli vieraslajit.fi-sivustolla julkaistun työkalupakin tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäistä vieraslajien

https://www.sll.fi/2023/12/21/uusi-vieraslajien-hallinnan-tyokalupakki-tukee-kuntien-vieraslajityota/

Luonnonsuojeluliiton suurhanke perehdytti suomalaisia vieraslajeihin

Suomen luonnonsuojeluliiton yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttama VieKas LIFE -hanke teki haitalliset vieraskasvit tutuiksi niin kunnille kuin yksityisille maanomistajillekin. Viiden vuoden aikana aktivoitiin tuhansia sidosryhmäläisiä viestinnän, ympäristökasvatuksen ja neuvonnan avulla sekä tehtiin käytännön kokeiluja, kehitystyötä ja vieraskasvien torjuntaa sadoilla kohteilla eri puolilla Suomea.

https://www.sll.fi/2023/11/08/luonnonsuojeluliiton-suurhanke-perehdytti-suomalaisia-vieraslajeihin/