Kiitos paju! – Lähetä palautetta pajujen puolesta omaan kuntaasi

Aliarvostettu paju tulee näkyväksi ja arvostetuksi kerran vuodessa pääsiäisen alla. Keväisistä pajunkissoista iloitsevat niin lapset kuin luontokin. Pajut – ja erityisesti raita – ovat suomalaisen luonnon avainlajeja. Silti niitä pidetään edelleen roskapuina. Lähetä kuntaasi palautetta: haluamme lisää pajuja!

Lue lisää

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Luonnonsuojeluliitto korostaa, että säädösmuutoksen vaikutuksia tulee seurata tarkoin, sillä vaarana on, että pimeänäkölaitteita voidaan käyttää hyväksi myös muiden lajien laittomassa pyynnissä. Lisäksi asiaa täytyy tarkastella laajemmin kuin pelkästään afrikkalaisen sikaruton torjumisen kannalta, ja jatkossa luontojärjestöt tulee ottaa mukaan villisikakeskusteluihin.

Lue lisää

EU:n metsien monitorointiasetus

EU:ssa valmistellaan lakia yhtenäisestä tiedonkeruusta EU-maiden metsistä. Lausuimme Suomen kannasta neuvoston neuvotteluihin eduskunnan talous- ympäristö- ja maa- ja metsätalousvaliokunnille.

Lue lisää

Ikimetsien kanahaukka löysi turvapaikan kaupungista

Suomen vanhojen metsien kadotessa ja talousmetsien nuortuessa kaupunkien pirstaleinenkin luonto nousee arvoon arvaamattomaan. Metsätalouden ahtaalle ajama kanahaukka on löytänyt uuden kodin kaupunkien lähimetsistä. Kaupungeissa sen löytää usein sieltä, missä sepelkyyhky kujertaa.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.