Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonto on ajettu ahtaalle, mutta luontokato voidaan pysäyttää – ”Jos kehitys pystytään viemään johonkin suuntaan, se saadaan myös takaisin”

Laajat avohakkuut ovat köyhdyttäneet metsäluontoa Suomessa. Hiiripöllö hakkuuaukealla. Kuva: Heikki Ketola

Hömötiainen

Vielä 1950-luvulla hömötiainen oli Suomen neljänneksi yleisin lintu. Todellinen romahdus hömötiaisten määrissä on tapahtunut kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 2015 hömötiainen luokiteltiin lajien uhanalaisuutta kartoittavassa Punaisessa kirjassa vaarantuneeksi. Nyt laji on jo erittäin uhanalainen. Suurin syy hömötiaisen ahdinkoon on metsätalous. Talousmetsässä on vain vähän lahopuuta, joihin hömötiainen nakuttelee mielellään pesänsä. Se löytää myös paremmin ravintoa vanhoista metsistä, joissa se piilottelee hyönteisiä jäkälien ja naavaan joukkoon. Hömötiaista voidaan auttaa suojelemalla vanhoja metsiä ja ennallistamalla talousmetsiä.

Suokukko

Vimmainen soiden ojitus ja turpeennosto on ajanut lukuisat suolinnut ahtaalle. Pahiten niistä on kärsinyt suokukko, jonka määrät ovat vähentyneet yli 90 prosenttia 1980-luvun alun tasosta. Näyttävät soidintanssit ovat nykyään harvinainen näky, ja laji luokitellaan Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi. Suomessa suokukkoa voidaan auttaa suojelemalla soita ja ennallistamalla suokukolle voidaan luoda uusia pesimäpaikkoja. Suokukon ahdinkoon vaikuttavat myös sen talvehtimisalueilla tapahtuneet muutokset ja ilmaston kuumeneminen.

Taimen

Meriin vaeltava taimen on aikoinaan lisääntynyt lähes kaikissa Suomen noin 60:ssä Itämereen laskevassa joessa. Nykyään alkuperäinen kanta löytyy enää 12 joesta. Suomen kaikki luonnonvaraiset meritaimenkannat on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Merkittävin syy ahdinkoon on jokien patoaminen vesivoiman käyttöön. Myös jokien perkaaminen ”ränneiksi” on hävittänyt kosket eli taimenen kutu- ja suojapaikat. Meriin vaeltavan taimenen tilannetta vaikeuttaa myös merikalastus, metsätalouden ojitukset ja vesistöihin päätyvä kuormitus. Taimenen elinoloja voidaan parantaa purkamalla patoja, rakentamalla kalateitä, kunnostamalla perattuja jokia ja säätelemällä kalastusta.

Keltaverkkoperhonen

Erittäin uhanalainen keltaverkkoperhonen on kärsinyt perinneympäristöjen katoamisesta. Maatalouden rakennemuutoksen takia ketoja ja laidunniittyjä on harvassa. Nykyään perhonen voi löytää sopivat elinolosuhteen metsäniittyjen ja paahdeympäristöjen lisäksi teiden tai junaratojen varsilta. Uusissa ympäristöissä keltaverkkoperhosen selviytymistä vaikeuttaa haitallinen vieraslaji komealupiini. Se syrjäyttää teiden varsilla purtojuurta, joka on keltaverkkoperhosen toukan ainoa ravintokasvi Suomessa. Perhosta voidaan suojella ennallistamalla ja luomalla uusia perinneympäristöjen verkostoja sekä pitämällä komealupiinin leviäminen teiden varsilla kurissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa