Luonnonsuojeluliitto vaatii ympäristötavoitteita EU:n metsästrategiaan

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä perjantaina julkistettavan EU:n metsästrategian täytyy toteuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Se on tärkeää, koska EU:n ilmastopaketin muut osat eivät lupaa metsäluonnolle ja hiilinieluille riittävää turvaverkkoa. Metsästrategian kesäkuinen luonnos oli kuitenkin varsin heikko sisältäessään enimmäkseen ohjeita ja muita keinoja, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Lue lisää

Terrafamen kaivosjäteongelma jatkuu – Luonnonsuojeluliitto kantelee komissioon kaivosjätteistä

Suomen kaivoksissa muhii aikapommi, joka liittyy kaivosjätevuorissa olevien haitta-aineiden vuotamiseen vesistöihin. Pahin esimerkkitapaus on Sotkamon Talvivaarassa sijaitseva Terrafame. Sen ongelmiin ei tullut korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuisista päätöksistä ratkaisua. Luonnonsuojeluliitto aikoo kysyä Euroopan komissiolta, onko kaivannaisjätedirektiivin toimeenpano Suomessa kunnossa.

Lue lisää

Ensimmäinen kuutti kuoli ankkuroituun verkkoon heinäkuussa – ankkurointi ei tee verkoista norppaturvallisia

Lähes heti Saimaan verkkokalastuskiellon päätyttyä tuli tietoon ensimmäinen verkkoihin kuollut kuutti. Verkko oli ankkuroitu molemmista päistään. Ankkurointi ei tee verkoista norppaturvallisia, vaikka maa- ja metsätalousministeriö viestinnässään näin väittää. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, ettei verkkokalastus ole millään tavoin toteutettuna norppaturvallinen kalastusmuoto.

Lue lisää

Verkkokalastus uhkaa saimaannorppaa loppukesällä – Luonnonsuojeluliitto jakoi lähes 200 norppaturvallista katiskaa Etelä-Savossa

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset norppien keskeisillä elinalueilla päättyvät 30. kesäkuuta. Muikkuverkkojen osalta kielto päättyi jo 20. kesäkuuta. Luonnonsuojeluliitto vetoaa kaikkiin Saimaalla kalastaviin, jotta he osallistuisivat kuuttien suojeluun ja jättäisivät verkot laskematta veteen myös rajoitusajan ja -alueiden ulkopuolella.

Lue lisää

Ympäristöä parantavat isot lait jumissa hallituksessa

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa hallitusta siitä, että hallitusohjelman tärkeimmät ympäristöä koskevat lait – luonnonsuojelulaki, ilmastolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki – ovat myöhässä. Liitto vaatii niiden saamista lausunnolle pian, ettei niiden valmistelu myöhästy.

Lue lisää

Maatalouden tuet voivat heikentää ympäristön tilaa

Luonnonsuojeluliitto vaatii maatalouden ympäristörahoituksen parantamista eikä leikkausta, kun maatalouden EU-tukia valmistellaan kotimaassa. Viime viikon lopulla tehdyt EU-päätökset ja Suomen tukien luonnos eivät riitä ratkaisemaan ilmastokriisiä, luontokatoa ja vesien tilaa.

Lue lisää

Vesien hyvän tilan saavuttaminen vaatii Suomelta järeitä toimia

Suomen on jämäköitettävä vesienhoitoaan, jotta maamme voi saavuttaa tavoitteen puhtaista, vapaista ja monimuotoisista vesistä, arvioi Suomen luonnonsuojeluliitto. Luonnosuojeluliitto on julkaissut esitykset, joilla vesienhoitoa voitaisiin parantaa vesienhoitoalueilla. Niissä otetaan kantaa esimerkiksi purojen huomiointiin, kaavoituksen rooliin vesiensuojelussa sekä teollisuuden ja kaivosten kemikaalipäästöihin. Toimia muun muassa vesivoimaloiden, maatalouden ja metsätalouden ympäristöasioissa on kiirehdittävä, jotta vesien hyvä ekologinen tila voitaisiin saavuttaa vuoteen 2027 mennessä.

Lue lisää

Uusi kännykkäsovellus haastaa yritykset taisteluun ilmaston lämpenemistä vastaan

Eri liikkumismuodot automaattisesti tunnistava sovellus mittaa pyöräiltyjä, juostuja tai käveltyjä kilometrejä. Sovelluksen käyttäjän työnantaja maksaa kilometrien perusteella hyvityksen keräystilille. Kertyneet varat käytetään ilmastotyöhön ja nuorten pyöräilijöiden tukemiseen. Green Team -älypuhelinsovelluksen takana on Pyöräilyseura Porvoon Akilles.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.