Luonnonhoidon asiantuntija

Luonnonsuojeluliitto etsii osa-aikaista luonnonhoidon asiantuntijaa Priodiversity LIFE -hankkeeseen ajalle 1.2.2024-31.12.2028. Tehtävässä edistetään pölyttäjien elinolosuhteita viestinnän, ympäristökasvatuksen ja elinympäristöjen kunnostusten avulla. Toimistotyön voi tehdä etänä, maastokohteet ovat Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa.

Lue lisää

Suomen Luonto -lehti: Vuoden turhake on maakuntalentojen tuet

Suomen Luonto -aikakauslehti on valinnut vuoden 2023 turhakkeeksi maakuntalentojen tukemisen valtion ja kaupunkien varoin. Valinnalla lehti haluaa kiinnittää kriittistä huomiota lentoliikenteen ilmastopäästöihin sekä syihin, joilla reittien välttämättömyyttä perustellaan.

Lue lisää

Luontokato ei pysähdy ilman luonnonsuojelua 

Tieteen viesti luonnon ja lajien tilasta on huolestuttava, mutta poliitikot näyttävät ohittaneet viestin. Luonto kuitenkin köyhtyy koko ajan, kun lajeja ja elinympäristöjä häviää ympäriltämme. Suunta on tuhoisa, sillä koko olemassaolomme perustuu luontoon. Luontokadon pysäyttäminen vaatii tahtoa ja toimia. 

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto ilmastovuosikertomuksesta 2023

Ilmastovuosikertomus 2023 tuo selkeästi esiin tarpeen päättää lisätoimista ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lausunnossaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Luonnonsuojeluliitto vaatii ilmastolain noudattamista ja uuden maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelua samassa aikataulussa energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisen suunnitelman kanssa.

Lue lisää

Luontopalveluilta leikkaaminen iskee suomalaisten terveyteen ja on vastoin hallituksen tavoitteita

Hallitus leikkaa Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitusta 11 miljoonaa euroa ensi vuonna. Luontopalvelut on se taho, joka veronmaksajien rahoilla pitää huolta siitä, että suomalaisten on helppoa ulkoilla luonnossa. Tämä tarkoittaa tulipaikkoja, polttopuita, pitkospuita, laavuja, tupia, vessoja ja muita retkeilyrakenteita. Todennäköisesti lähes jokaisella suomalaisella on kokemusta Luontopalvelujen ylläpitämien palvelujen käytöstä. Vuonna 2022 Metsähallituksen luontokohteisiin tehtiin yli 6,2 miljoonaa käyntiä.   

Lue lisää

Ylikulutuksen hinta on luontokato

Marraskuussa Black Week -viikko yllyttää kuluttamaan houkuttelevilla alennushinnoilla. Kulutuskeskeisessä kasvutaloudessamme ylikulutus on kuitenkin ongelma vuoden jokaisena päivänä. Tuotteiden todellisia hintoja ei mitata euroissa, vaan luontokadon määrässä.

Lue lisää

Suomalaiset järjestöt YK:n ilmastokokouksesta: Maailman maiden on sitouduttava kaikkien fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen

Marraskuun lopussa alkavassa YK:n ilmastokokouksessa arvioidaan ensimmäistä kertaa sitä, miten Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanossa on onnistuttu, ja sovitaan tarvittavista lisätoimista. Suomalaiset ympäristö-, kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöt vaativat, että kaikkien maiden, myös Suomen, on kiihdytettävä toimia 1,5 asteen kuumenemisrajan alapuolella pysymiseksi ja lopetettava fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Lue lisää

Aloite kalatalousvelvoitteen muuttamisesta ja kalojen luontaisen elinkierron turvaamisesta Kokemäenjoelle

Seitsemän järjestöä jätti 15.11.2023 kalatalousviranomaiselle aloitteen koskien yhdeksää vesivoimalaa Kokemäenjoen reitillä. Aloitteella halutaan panna vireille voimaloiden kalatalousvelvoitteiden muutos ja siten vauhdittaa kalojen vaellusyhteyksien palauttamista. Käytännössä voimaloiden yhteyteen olisi rakennettava ohitusuomat, joissa vesi virtaa ympäri vuoden. Niissä kalat voisivat uida voimaloiden ohi vapaasti. Ohitusuomiin syntyisi myös virtaavan veden elinympäristöjä.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.