Maa- ja metsätalousvaliokunta hylkäisi kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin verkkokalastuksen kieltämistä saimaannorpan levinneisyysalueella

Vuonna 2019 yli 76 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen verkkokalastuksen kieltämiseksi saimaannorpan levinneisyysalueella. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta päätti syyskuussa 2022 kuitenkin esittää eduskunnalle kansalaisaloitteen hylkäämistä. Tämä on saimaannorpan suojelun kannalta erittäin lyhytnäköistä.

Lue lisää

Torjunta-aineiden kestävä käyttö

Luonnonsuojeluliitto kannattaa Komission aloitetta torjunta-aineiden kestävämmästä käytöstä. Asetukset ovat direktiivejä tehokkaampia, mutta niissäkään ei pidä antaa jäsenmaille liikaa liikkumavaraa.

Lue lisää

Kansalaisaloite ”Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla”

Eduskunnan maa- ja metsävaliokunta järjesti avoimen kuulemisen ansarautojen kieltämistä esittäneestä kansalaisaloitteesta. Ensisijaisesti näin pitäisikin tehdä, poikkeuksena hiirenloukut ja minkin pyynti lintuluodoilla. Toinen vaihtoehto on siivota metsästysasetuksen rautapykälästä pois ainakin orava, hilleri ja kärppä sekä säätää loukuille tekniset minimivaatimukset. Koulutus on tarpeen niille rautojen käyttäjille, jotka eivät ole käyneet metsästäjätutkintoa.

Lue lisää

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Itämeren kalastuskiintiöistä

Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä on Euroopan komission esitys. Suomen kannan luonnos on varsin hyvä. Lohesta muistutimme mahdollisuudesta jatkaa työtä myös kotimaisilla säännöksillä. Turskalle haluamme jättää esitettyä enemmän kilohaileja. Kalastusvälineiden kehittyessä sivusaaliiksi jäävien turskien määrää tulee vähentää.

Lue lisää

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle Itämeren kalastuskiintiöistä

Komission esitys Itämeren kalastuskiintiöistä ja Suomen kannan luonnos siihen ovat varsin hyviä. Kotimaisella säätelyllä voidaan mennä EU:n kiintiöiden ohjausta syvemmälle. Turskalle pitäisi jättää esitettyä enemmän kilohaileja ja vähentää sivusaaliiksi jäävien kalojen määrää esimerkiksi pyydysten valiokoivuutta parantamalla.

Lue lisää

Kaivoslakia täytyy parantaa eduskunnassa

Kaivoslain uudistus etenee eduskuntaan. Vaikka uudistusta on valmisteltu pitkään, sille asetetut hallitusohjelman tavoitteet jäivät työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa lakiuudistuksessa suurelta osin saavuttamatta, arvioi Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.