Entistä suurempi osa suomalaisista vähentäisi metsien hakkuita

Suomalaisista vain alle neljännes uskoo Orpon hallituksen turvaavan metsien hiilinielut niin, että Suomen ilmastotavoitteet saavutetaan. Tämä selviää Luonnonsuojeluliiton tilaamasta kyselytutkimuksesta. Hallituksella on tänä vuonna mahdollisuus osoittaa, että se tekee riittävät toimet hiilinielujen korjaamiseksi.

Lue lisää

Nykyinen lainsäädäntö ei turvaa metsiä ylisuurilta hakkuilta

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt vuosikirjaratkaisussaan, että Kemin biotuotetehtaan puuraaka-aineen hankinta ei ollut tehtaan ympäristöluvanvaraista toimintaa. Luonnonsuojeluliitto katsoo, että nykyinen lainsäädäntö ei riittävästi turvaa metsiä ja niiden hiilivarastoja ylisuurilta hakkuilta. Valtion pitää kehittää uusia ohjauskeinoja, joilla metsäluontoa sekä hiilinieluja ja -varastoja voidaan suojella.

Lue lisää

Mitä toivon tältä vuodelta?

Emme voi kuvitella, että aikamme isoimmat kriisit eivät koskisi meitä, että olisimme irrallamme muusta maailmasta, kirjoittaa ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen blogitekstissään.

Lue lisää

Ilmaston kuumeneminen näkyy jo Saamenmaalla

Ilmaston kuumeneminen näkyy ensimmäisenä arktisilla alueilla. Myös energiahankkeet ja metsähakkuut uhkaavat saamelaista kulttuuria. Luonnonsuojeluliiton mukaan vihreää siirtymää ei voi tehdä alkuperäiskansojen kustannuksella.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.