Luonnonsuojeluliiton lausunto ilmastovuosikertomuksesta 2023

Ilmastovuosikertomus 2023 tuo selkeästi esiin tarpeen päättää lisätoimista ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lausunnossaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Luonnonsuojeluliitto vaatii ilmastolain noudattamista ja uuden maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelua samassa aikataulussa energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisen suunnitelman kanssa.

Lue lisää

Luontopalveluilta leikkaaminen iskee suomalaisten terveyteen ja on vastoin hallituksen tavoitteita

Hallitus leikkaa Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitusta 11 miljoonaa euroa ensi vuonna. Luontopalvelut on se taho, joka veronmaksajien rahoilla pitää huolta siitä, että suomalaisten on helppoa ulkoilla luonnossa. Tämä tarkoittaa tulipaikkoja, polttopuita, pitkospuita, laavuja, tupia, vessoja ja muita retkeilyrakenteita. Todennäköisesti lähes jokaisella suomalaisella on kokemusta Luontopalvelujen ylläpitämien palvelujen käytöstä. Vuonna 2022 Metsähallituksen luontokohteisiin tehtiin yli 6,2 miljoonaa käyntiä.   

Lue lisää

Ylikulutuksen hinta on luontokato

Marraskuussa Black Week -viikko yllyttää kuluttamaan houkuttelevilla alennushinnoilla. Kulutuskeskeisessä kasvutaloudessamme ylikulutus on kuitenkin ongelma vuoden jokaisena päivänä. Tuotteiden todellisia hintoja ei mitata euroissa, vaan luontokadon määrässä.

Lue lisää

Suomalaiset järjestöt YK:n ilmastokokouksesta: Maailman maiden on sitouduttava kaikkien fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen

Marraskuun lopussa alkavassa YK:n ilmastokokouksessa arvioidaan ensimmäistä kertaa sitä, miten Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanossa on onnistuttu, ja sovitaan tarvittavista lisätoimista. Suomalaiset ympäristö-, kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöt vaativat, että kaikkien maiden, myös Suomen, on kiihdytettävä toimia 1,5 asteen kuumenemisrajan alapuolella pysymiseksi ja lopetettava fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Lue lisää

Aloite kalatalousvelvoitteen muuttamisesta ja kalojen luontaisen elinkierron turvaamisesta Kokemäenjoelle

Seitsemän järjestöä jätti 15.11.2023 kalatalousviranomaiselle aloitteen koskien yhdeksää vesivoimalaa Kokemäenjoen reitillä. Aloitteella halutaan panna vireille voimaloiden kalatalousvelvoitteiden muutos ja siten vauhdittaa kalojen vaellusyhteyksien palauttamista. Käytännössä voimaloiden yhteyteen olisi rakennettava ohitusuomat, joissa vesi virtaa ympäri vuoden. Niissä kalat voisivat uida voimaloiden ohi vapaasti. Ohitusuomiin syntyisi myös virtaavan veden elinympäristöjä.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton suurhanke perehdytti suomalaisia vieraslajeihin

Suomen luonnonsuojeluliiton yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttama VieKas LIFE -hanke teki haitalliset vieraskasvit tutuiksi niin kunnille kuin yksityisille maanomistajillekin. Viiden vuoden aikana aktivoitiin tuhansia sidosryhmäläisiä viestinnän, ympäristökasvatuksen ja neuvonnan avulla sekä tehtiin käytännön kokeiluja, kehitystyötä ja vieraskasvien torjuntaa sadoilla kohteilla eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Maltti on valttia susikannanhoidossa

Tehostuneesta sudensuojelusta huolimatta susi on Suomessa edelleen erittäin uhanalainen eikä Suomen susikanta ole suotuisalla suojelun tasolla. Suomessa on susia vähemmän kuin saimaannorppia.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.