Lapset nauttivat leirielämästä Saimaan sylissä

Luontoliiton Savo-Karjalan piirin jo 11. kertaa järjestämä Lasten Norppaleiri kokosi 20 lasta Savonlinnan Turponsaareen heinäkuun toisella viikolla. Leirillä 8–13-vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan Saimaan saaristoluontoon viiden päivän ajaksi. Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppatyöntekijät vierailivat leirillä tutustuen tunnelmaan ja kertoen saimaannorppien elämästä.

Lue lisää

Edellisvuotta selvästi vähemmän kuutteja polskii nyt Saimaassa

Loppukeväisin vapaaehtoiset eri puolilla Saimaata etsivät merkkejä norppien pesinnästä ja laskevat norpanpesiä. Myös Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuu vuosittain pesälaskentoihin vastuualueillaan. Pesälaskentojen tuloksia kuultiin Metsähallituksen järjestämässä tilaisuudessa Savonlinnassa toukokuun lopussa. Saimaanorppien talvella syntyneistä kuuteista saatiin sekä ikäviä että ilahduttavia uutisia.

Lue lisää

Ympäristöjärjestöt: Suomi ei edes yritä esittää riittäviä toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi energia- ja ilmastosuunnitelmassaan

Suomen Euroopan komissiolle 28.6.2024 toimittamassa kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa kuvatut toimet uhkaavat heikentää hiilinieluja entisestään. Ympäristöjärjestöt katsovat, että suunnitelma antaa epäselvän ja harhaanjohtavan kuvan Suomen ilmastopolitiikasta, eikä vastaa komission suosituksia.

Lue lisää

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta

Luonnoksen mukaan ilmastolain sisältämä velvoite kunnille laatia ilmastosuunnitelma kerran valtuustokaudessa kumottaisiin. Luonnonsuojeluliitto katsoo, että ehdotus tarkoittaisi takapakkia Suomen ilmastotoimille tilanteessa, jossa ympäristöministeriön uusimman ilmastovuosikertomuksen 2024 mukaisesti sekä kansallisten että EU-velvoitteiden täyttämisessä on isoja haasteita. Lisätoimien tarve on merkittävä. Luonnonsuojeluliitto ei kannata luonnosta lakiesitykseksi.

Lue lisää

Kolmen suden Suomi

Suomen susikanta on jakaantunut kolmeen osaan ihmisen luvallisten ja luvattomien toimien mukaan. Suomen luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro kirjoitti blogitekstin kolmen suden Suomesta.

Lue lisää

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

Fossiilisen polttoaineen jakelun päästökauppa on tärkeä ja kannatettava kehitys. Tieliikenteen päästöohjauksen vahvistaminen on tarpeen, sillä sen päästökehitys on ollut huolestuttavaa, ja Suomen hallituksen toimet ovat viemässä sitä väärään suuntaan. Päästökauppa on keskeinen ohjauskeino EU:n ilmastotavoitteiden sekä Suomen ilmastolain 2030 päästövähennystavoitteen sekä kansallisen ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää

Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä Hongkongin yleissopimuksesta ja MARPOL-yleissopimuksen ja Lontoon pöytäkirjan muutoksista

Hallitus esittää monia toimia laivaliikenteen Itämereen tulevien päästöjen vähentämiseksi. Muun muassa esitetään alusten rikkipesureiden puhdistamattomien pesuvesien ja pesureiden erotteleman lietteen päästökieltoa ja käsitellynkin käymäläjäteveden päästäminen alukselta veteen olisi kielletty Suomen aluevesillä. Luonnonsuojeluliitto kannatti lausunnossaan esitystä esittäen vielä paria tehostustoimea.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.