Luonnonsuojelujärjestöt, Saimaan Norppaklubi ja Itä-Suomen yliopisto: Saimaannorppatyöryhmän esitys ei turvaa riittävästi kannan kasvua

Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, Saimaan Norppaklubi ja Itä-Suomen yliopisto jättivät eriävän mielipiteen maa- ja metsätalousministeriön asettaman Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän tänään julkaistuun esitykseen. Järjestöt ja yliopisto katsovat, etteivät työryhmän raportissa esitetyt toimet riitä turvaamaan erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan kasvua.

Lue lisää

Lentoliikenteen päästöjen vähentäminen

Mielestämme valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Pelkät uusiutuvat polttoaineet eivät riitä, sillä ongelmaksi nousee niiden kestävyys, riittävyys ja todelliset ilmastovaikutukset.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton kommentit EU:n akkuasetukseen

EU uusii akkuasetustaan vastaamaan sähköistymisen ympäristöhaasteisiin. Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen kannan valmistelussa kannattaa suhtautua esitykseen myönteisesti mutta korostaa jatkovalmistelussa muun muassa sähköautoihin ja kaivoksiin liittyviä ympäristönäkökohtia.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.