Luonnonsuojelujärjestöjen toimintakutsu Pohjoismaiden hallituksille – Pohjoismaat luontotekojen globaalina edelläkävijänä!

Pohjoismaiden suurimpien luonnonsuojelujärjestöjen puheenjohtajat ovat julkaisseet maidensa hallituksille sekä Pohjoismaiden neuvostolle ja ministerineuvostolle osoitetun yhteisen kirjeen. Siinä vedotaan nopean ja päättäväisen toiminnan puolesta luontokadon hidastamiseksi. Luonnonsuojelujärjestöt korostavat luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ja ilmastokriisin torjunnan yhteyttä toisiinsa.

Lue lisää

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto vesilain tarkistamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa oikeusminsteriön esitystä vesilain tarkistamisesta, joka mahdollistaisi vaelluskalojen vaellusesteiden purkamisen ja muiden kalatalosvelvoitteiden määräämisen myös niille vesivoimalaitoksille, jotka eivät vielä osallistu vaelluskalojen palauttamiseen Suomen virtavesiin.

Lue lisää

Uusi luonnonsuojelulaki voimaan – sen arvosana on 9

Suomi saa historiansa kolmannen luonnonsuojelulain. Sen numero säädöskokoelmassa on 9/2023. Sen voi hyvin antaa myös lain kouluarvosanaksi. Poliittisista kompromisseista huolimatta laki on nykyistä parempi, vaikka se ei vielä riitä pysäyttämään luontokatoa.

Lue lisää

Toiveet teknisten hiilinielujen käyttöönotosta eivät ratkaise ylisuurten hakkuiden aiheuttamia ilmasto- ja luontohaittoja

Suomen hiilinielut ovat romahtaneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Se on lisännyt toiveita teknisten hiilinielujen käyttöönotolle. Vaarana on se, että huomio siirtyy pois nykyisten hiilivarastojen suojelusta ja luonnon nielujen vahvistamisesta, jotka ovat keino päästä maankäyttösektorin ilmastotavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Teknisten nielujen käyttöönotto ei myöskään poista tarvetta muuttaa nykyistä metsäpolitiikkaa.

Lue lisää

Suomen luonnonsuojeluliiton 85 luontotekoa 85 vuodessa

Suomen luonnonsuojeluliitto perustettiin 27.5.1938. 85 vuoden aikana olemme parantaneet merkittävästi suomalaisen ja vähän myös muiden maiden ympäristön tilaa. Nämä 85 luontotekoa kertovat siitä, millaisen jäljen olemme jättäneet maailmaan. Ilman Luonnonsuojeluliittoa Suomi näyttäisi hyvin toisenlaiselta.

Lue lisää

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto ekologisen kompensaation asetuksesta

Kaiken kaikkiaan Luonnonsuojeluliitto kannattaa vapaaehtoisen ekologisen kompensaation reunaehtojen sääntelyä, jotta kaikkea luonnolle hyödyllistä toimintaa ei aleta kutsua ekologiseksi kompensaatioksi. Liitto pitää myös oleellisena, että kaikki taloudellinen toiminta otetaan tulevaisuudessa pakollisen ekologisen kompensaation piiriin, jolloin luonto haittojen aiheuttajat myös osaltaan osallistuvat haittojen korjaamiseen ja luontokadon pysäyttämiseen.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton esitys suojeluohjelmista hallitusneuvotteluissa

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola kävi hallitusneuvotteluiden maa- ja metsätalousjaostossa  kertomassa neuvottelijoille vapaaehtoisista suojeluohjelmista Helmistä, Metsosta ja Noususta. Ne ovat kaikkien hyväksymiä keinoja parantaa luonnon tilaa, eikä niistä siten kannata leikata.

Lue lisää

Suomen luonnonsuojeluliiton viimeinen jättiputkien torjuntakesä käynnistyy Varsinais-Suomessa

Suomen luonnonsuojeluliiton maastotyöntekijät ovat torjuneet haitallista vieraskasvilajia jättiputkea 12 varsinaissuomalaisen kunnan alueella vuodesta 2019 lähtien. Jättiputkitiimi jatkaa torjuntaa ja maanomistajien neuvontaa vielä tulevan kesän ajan, jonka jälkeen kuntien ja yksityisten maanomistajien toivotaan jatkavan jättiputken torjuntatyötä pysyvän torjuntatuloksen saavuttamiseksi.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.