Luonnonsuojeluliiton lausunto maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnokseen

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen, että pääministeri Sanna Marinin hallitus on laatinut Suomen ensimmäisen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman, jonka tavoitteena on kasvattaa hiilinieluja. Suunnitelma ei kuitenkaan varmista hiilinielujen riittävää kasvua. Siinä linjatut toimet ovat puutteellisia ja osittain toteuttamiskelvottomia. Toimet, jotka haittaavat luonnon monimuotoisuutta, on jätettävä suunnitelman ulkopuolelle. Liitto vaatii suunnitelman päivittämistä lausuntokierroksen jälkeen ennen sen viemistä eduskuntaan.

Lue lisää

Lausunto Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueen rauhoitussääntöjen muutoksesta

Vaala-Huutokoski -sähkölinja eli Järvilinja veisi Joroisten Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueesta 35 metrin matkalta yhteensä 0,4 ha harjumetsää. Liitto ja Pohjois-Savon piiri ymmärtävät, että tämä linjaus oli yvassa parempi vaihtoehto. Ne esittivät, että metsää voisi ehkä jättää matalampana jäljelle ja alueen korvata laajentamalla suojelua muualla.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto iloitsee luonnonsuojelulain etenemisestä

Luonnonsuojeluliitto on iloinen siitä, että luonnonsuojelulain uudistus eteni tänään eduskuntaan. Lakiluonnos muun muassa suojaisi kansallispuistot malminetsinnältä. Ekologista kompensaatiota tulee kuitenkin jatkotyössä vielä laajentaa ja metsiensuojelua kehittää tulevaisuudessa parantamalla myös metsälakia.

Lue lisää

Maakaasu ja ydinvoima eivät kuulu taksonomiaan

Lausuimme eduskunnan ympäristövaliokunnalle EU:n kestävän rahoituksen taksonomian ydinvoimaa ja maakaasua koskevasta delegoidusta asetuksesta. Suomi kannatti ydinvoiman ja maakaasun sisällyttämistä taksonomiaa, mielestämme tämä on viherpesua ja esitämme Suomen kantaa muutettavaksi.

Lue lisää

Kolme tärkeää oikeusvoittoa ympäristölle – Mitä Finnpulpista, Soklista ja BASFista voidaan oppia?

Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset ovat saavuttaneet viime aikoina ympäristönsuojelunäkökulmasta merkittäviä oikeusvoittoja. Tuomioistuimet ovat kumonneet Kuopioon suunnitellun Finnpulpin sellutehtaan, Lappiin aiotun Soklin kaivoksen ja Harjavaltaan jo rakennetun BASFin akkutehtaan luvat. Mitä näistä tapauksista voidaan oppia tulevia hankkeita ajatellen?

Lue lisää

Päästökauppalain väliaikainen muuttaminen

Suomi toimeenpanee komission antaman mahdollisuuden laskea bioenergia nollapäästöiseksi päästökaupassa ilman kestävyyskriteereitä kuluvana vuonna. Uusiutuvan energian direktiiviä uudistetaan, vaikka komissio ei ole ehtinyt toimittaa kaikkia nykyiseen versioon liittyviä ohjeita. Luonnonsuojeluliiton mielestä bioenergian kestävyyden varmistamiseksi tulisi tehdä vielä paljon sekä EU:ssa että kotimaassa.

Lue lisää

Pyhäjoelle voisi tehdä ydinvoimalan sijasta aurinkopuiston 

Luonnonsuojeluliitto vastusti Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaa kaikilla laillisilla keinoilla. Alueelle kannattaisi tehdä nyt aurinkovoimala, koska uusiutuvat energianlähteet ovat kestävämpi vaihtoehto kuin ydinvoima. Hanke toi esiin myös sen, kuinka vaarallista on sallia sellaisen hankkeen rakentamisen aloittaminen, minkä toteuttamiskelpoisuudesta ja luvista ei ole mitään varmuutta.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.