Luonnonsuojeluliitto vaatii ratkaisuja jokiluonnon vapauttamiseen

Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistää Vapauta virrat -kampanjan, jolla tehdään näkyväksi suomalaisen jokiluonnon heikko tila. Kampanjassa esitellään ratkaisuja, joilla vesivoimaloiden vangitsemia virtoja voidaan vapauttaa ilman että vesivoimasähköstä tarvitsee luopua merkittävästi. Sähköntuotannolle merkityksettömät minivoimalat voidaan pääosin purkaa ja suuriin voimaloihin tulee rakentaa ohitusuomat.

Lue lisää

Onnistunut siirtymä irti turpeesta on monen asian summa

Selkeä yhteinen aikataulu, investointituki polttoon perustumattomiin energiaratkaisuihin, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hyödyntäminen ja metsäbiomassan verotus johtaisivat hallitumpaan lopputulokseen kuin nykytila, jossa turpeen tulevaisuuden ennakointi on ollut vaikeaa. 

Lue lisää

Sallitaanko saimaannorppien tappaminen jatkossakin? Kyllä!

Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa Saimaannorppa ja kalastus -työryhmässä pääosassa oli kalastus, ei norpan suojelu. Se näkyy myös työryhmän esityksessä, jonka pohjalta laaditaan pian asetus norpan suojaksi tehtävistä kalastusrajoituksista seuraaviksi viideksi vuodeksi. Onko oikein, että annamme erittäin uhanalaisen eläimen laillisesti kuolla kalastuksen sivusaaliina, kysyy Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.