Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Tuulipuistoille kunnon sijoituspaikat edistämisohjelmalla

Tuulipuistoille kunnon sijoituspaikat edistämisohjelmalla

(13.8.2003) Luonnonsuojeluliiton mielestä Euroopan komissio on oikeassa arvostellessaan Saksaa tuulivoimaloiden rakentamisesta tärkeille lintualueille. Suomessa on niin paljon tilaa, että meillä tuulipuistoja ei tarvitse rakentaa arvokkaille lintupaikoille tai suojelualueille.

Luonnonsuojeluliitto vaatii tuulivoimalle valtakunnallista edistämisohjelmaa. Sen pohjaksi tarvitaan kartoitus, jolla tuulipuistot ohjataan pois suojelualueilta. Suojelualueille ei tule antaa tuulivoimaloille lupia eikä tukia.

Ympäristöministeriön työryhmä teki elokuussa 2002 luokituksen eri alueiden soveltuvuudesta tuulivoimarakentamiseen. Suositeltavimpia kohteita ovat nykyiset satama- ja teollisuusalueet. Myös merituulivoimaloille löytyy sijoituspaikkoja.

Pohjanlahdella on tehty kartoitus, jossa yritetään sijoittaa tuulipuistot suojelualueiden ulkopuolelle. Tällainen selvitys pitäisi tehdä myös Saaristomerelle ja Suomenlahdelle.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että myös lintujen pesimäpaikat ja muuttoreitit tulee ottaa huomioon myös kännykkä- ja muiden mastojen sijoittelussa. Tällä hetkellä ne ovat Suomessa paljon tuulimyllyjä vaarallisempia. Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Jarmo Koistisen ympäristöministeriölle 2002 tekemän Tuulipuistojen linnustovaikutukset -selvityksen mukaan lintuja kuolee Suomen nykyisiin noin 60:een tuulimyllyyn arvioilta yhteensä kymmenen lintua vuodessa, mutta erilaisiin mastoihin sata tuhatta.

LISÄTIEDOT: